11 ขั้นตอนการจำนอง-ขายฝาก

Land for Loan
ขั้นตอนการจำนอง-ขายฝาก

ขั้นตอนการจำนอง ขายฝาก

หากมีความประสงค์จะนำที่ดิน บ้าน คอนโด มา จำนองขายฝาก จะมีขั้นตอนการจำนอง ขายฝากกับกรมมที่ดินอย่างไร Land for Loan รวมมาให้ กับ 11 ขั้นตอนต่อไปนี้

1. ประชาสัมพันธ์ – รับบัตรคิว ณ กรมที่ดิน
2. รับคำขอและสอบสวน
3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
4. ลงบัญชีรับทำการ
5. ตรวจอายัด
6. ประเมินทุนทรัพย์
7 .เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
8. พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
9. คู่กรณีลงนามในสัญญา
10. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
11. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา

นอกจาก 11 ขั้นตอนการจำนอง ขายฝาก ยังต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องเตรียมเพื่อทำธุรกรรมจำนอง ขายฝาก มีเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารที่ใช้ในจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน บุคคลธรรมดา

 1. โฉนดที่ดิน ตัวจริง พร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ตัวจริง
 4. ใบทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า
 5. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 6. ใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 7. บ้านที่ปลูกสร้างเอง ต้องมีใบขออนุญาติก่อสร้าง ( ยกเว้นโครงการบ้านจัดสรร )
 8. ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค ( ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง )

เอกสารที่ใช้ในจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน นิติบุคคล

 1. โฉนดที่ดิน ตัวจริง พร้อมสำเนา
 2. บัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริงพร้อมสำเนา
 3. ทะเบียนบ้าน ของ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริงพร้อมสำเนา
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 5. หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
 6. หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
 7. บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล

เอกสารที่ใช้ในขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน บุคคลธรรมดา

 1. โฉนดที่ดิน ตัวจริง พร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ตัวจริง
 4. ใบทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า
 5. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 6. ใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 7. บ้านที่ปลูกสร้างเอง ต้องมีใบขออนุญาติก่อสร้าง ( ยกเว้นโครงการบ้านจัดสรร )
 8. ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค ( ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง )

เอกสารที่ใช้ในขายฝาก ณ สำนักงานที่ดินนิติบุคคลหรือห้างร้าน

 1. โฉนดที่ดิน ตัวจริง พร้อมสำเนา
 2. บัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริงพร้อมสำเนา
 3. ทะเบียนบ้าน ของ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริงพร้อมสำเนา
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 5. หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
 6. หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
 7. บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล
บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์