ขายฝากที่ดิน ขยายเวลาไถ่ถอน ขั้นตอนง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

Land for Loan
ขายฝากที่ดิน ขยายเวลาไถ่ถอน ขั้นตอนง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

ขายฝากที่ดิน ขยายเวลาไถ่ถอน ขั้นตอนง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

การขายฝากที่ดิน และ การขยายเวลาไถ่ถอน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการดำเนินการที่ดินในทุกสถานการณ์ การขายฝากที่ดินและการขยายเวลาไถ่ถอนมักเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายและข้อกำหนดที่ซับซ้อน แต่ในบทความนี้เราจะสรุปขั้นตอนง่ายๆ ในการขายฝากที่ดินและการขยายเวลาไถ่ถอนที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

การขายฝากที่ดินและการขยายเวลาไถ่ถอน

1.การเตรียมความพร้อม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นกระบวนการขายฝากที่ดินและการขยายเวลาไถ่ถอน คุณควรเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาข้อมูลและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.การตรวจสอบสภาพที่ดิน

ควรทำการตรวจสอบสภาพที่ดินอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการขายฝากและการขยายเวลาไถ่ถอน

3.การเตรียมเอกสาร

เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับกระบวนการขายฝากและการขยายเวลาไถ่ถอน เช่น สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน

4.การเจรจาต่อรอง

หากมีการต่อรองในกระบวนการขายฝากและการขยายเวลาไถ่ถอน คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมและมีความพร้อมที่จะเสนอข้อเสนอที่เหมาะสม

5.การทำสัญญา

เมื่อคุณและผู้ซื้อเตรียมพร้อมทั้งสองฝ่าย คุณสามารถทำสัญญาขายฝากและการขยายเวลาไถ่ถอนได้ โดยควรให้ความสำคัญกับข้อความและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

6.การลงลายมือชื่อ

เมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ว ทั้งสองฝ่ายควรลงลายมือชื่อในสัญญาตามที่กำหนด และทำการยืนยันสัญญาตามกฎหมาย

7.การจ่ายเงิน

หลังจากที่การทำสัญญาเสร็จสิ้น ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินตามข้อกำหนดที่ระบุในสัญญา ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงินมัดจำหรือการชำระเงินคงค้าง

คำถามเกี่ยวกับการขยายเวลาไถ่จากขายฝากที่ดิน

1.การขยายเวลาไถ่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่เท่านั้นหรือไม่?

 • ต้องมีหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับซื้อฝาก
 • ไม่จำเป็นต้องมีลายมือชื่อผู้ขายฝากหรือพยาน

2.การขยายเวลาไถ่ ต้องไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดินหรือไม่?

 • การขยายเวลาไถ่ ไม่ได้จดทะเบียน จะใช้ต่อสู้กับบุคคลภายนอกไม่ได้

3.กรณีมีหนังสือขยายเวลาไถ่ ผู้ขายฝากสามารถนำไปจดทะเบียนหรือจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวได้หรือไม่?

 • การจดทะเบียนขยายเวลาไถ่ ผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝากต้องไปดำเนินการพร้อมกัน
 • ผู้ขายฝากนำหนังสือมาจดทะเบียนฝ่ายเดียวไม่ได้

4.ไม่ได้จดทะเบียนหนังสือขยายเวลาไถ่ แต่ยังอยู่ในกำหนด สามารถนำไปไถ่ถอนจากการขายฝากต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่?

 • กรณีมีการขยายเวลาไถ่ แต่ไม่ได้จดทะเบียน ผู้ขอต้องยื่นคำขอจดทะเบียนขยายเวลาไถ่เสียก่อน แยกจดทะเบียนตามจำนวนครั้ง
 • จดทะเบียนไถ่ถอนขายฝากได้หลังจากจดทะเบียนขยายเวลาไถ่ครบถ้วน

5.กรณีมีหนังสือขยายเวลาไถ่ แต่ไม่ได้จดทะเบียน ผู้ขายฝากสามารถนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายในกำหนดเวลาหรือไม่?

 • กรณีมีการตกลงขยายเวลาไถ่ คู่กรณีต้องนำหนังสือหรือหลักฐานมายื่นคำขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 • เมื่อจดทะเบียนแล้ว จะสามารถใช้สิทธิ์ต่อสู้กับบุคคลภายนอกได้

ขยายเวลาขายฝากและค่าธรรมเนียม

เมื่อต้องการขยายเวลาในการขายฝากที่ดิน ผู้ขายและผู้ซื้อต้องตกลงกันในการต่ออายุสัญญา โดยมักจะมีค่าธรรมเนียมในการขยายเวลาด้วย ค่าธรรมเนียมเหล่านี้มักจะถูกกำหนดไว้ในสัญญาและอาจต้องการการชำระล่วงหน้าก่อนการขยายเวลา

การต่อสัญญาขายฝากที่ดิน

เมื่อต้องการต่อสัญญาขายฝากที่ดิน เราควรทำการสร้างสัญญาใหม่ที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดใหม่ที่มีผลบังคับใช้ และต้องประสงค์ความเห็นของทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะเริ่มกระบวนการต่อสัญญา

การต่อสัญญาขายฝากใช้เอกสารอะไรบ้าง

การต่อสัญญาขายฝากที่ดินอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาการขายฝากใหม่ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาเดิม เพื่อให้ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดใหม่ที่ผู้ขายและผู้ซื้อต้องยอมรับ

สัญญาขายฝากหมดอายุ

หากสัญญาขายฝากหมดอายุแล้ว ผู้ขายและผู้ซื้ออาจต้องการต่อสัญญาหรือสร้างสัญญาใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อการซื้อขายได้ต่อไป

ขายฝาก แล้ว หลุด ทำอย่างไร

หากมีการขายฝากแล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาได้ คุณอาจต้องพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด การเลิกสัญญาอาจมีผลต่อการขอคืนเงินมัดจำหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายในกรณีที่เกี่ยวข้อง

สรุป การขายฝากที่ดินและการขยายเวลาไถ่ถอน

การขายฝากที่ดินและการขยายเวลาไถ่ถอนไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเกินไป โดยการศึกษาข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การลงลายมือชื่อในสัญญาและการจ่ายเงินตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

จำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์