ขายฝาก สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยบ้าน ล่าสุด 2566 ทุกธนาคาร ที่ไหนดี

Land for Loan
ขายฝาก สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยบ้าน ล่าสุด 2566 ทุกธนาคาร ที่ไหนดี

ขายฝาก สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยบ้าน ล่าสุด 2566

วันนี้ทางแอดมินจะยกหัวข้อเรื่อง “ดอกเบี้ยบ้าน ล่าสุด 2566” ทุกธนาคาร ที่ไหนดี ในปี 2566 นี้ ขายฝาก สินเชื่อบ้าน 2566 การเลือกกู้สินเชื่อบ้านนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากการตัดสินใจนี้จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคุณในระยะยาว ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปพิจารณาข้อมูลสินเชื่อบ้าน 2566 และดอกเบี้ยบ้านล่าสุด 2566 จากทุกธนาคารเพื่อทำให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ 

ขายฝาก สินเชื่อบ้าน 2566

ขายฝาก สินเชื่อบ้าน 2566

ขายฝาก เป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่ซื้อขายทรัพย์สินกัน โดยผู้ขายฝากโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อฝาก แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนทรัพย์สินคืน ผู้ซื้อฝากมีสิทธิยึดถือทรัพย์สินนั้น การขายฝากสามารถนำมาใช้ในการขอสินเชื่อบ้านได้ โดยผู้ขายฝากจะโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้เงิน จากนั้นธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ขายฝาก โดยผู้ขายฝากจะต้องผ่อนชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด 

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน ไม่ยึดทรัพย์

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

Landforloan ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน อัปเดตประจำเดือน ตุลาคม ปี 2566 จากหลากหลายธนาคาร เช่น ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา มาเปรียบเทียบให้เห็นกันไปเลยว่าธนาคารไหนให้สินเชื่อบ้านโดยคิดดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการพิจารณาเลือกสินเชื่อ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้าน landforloan โฉนดแลกเงิน รับจำนองที่ดิน บ้าน คอนโด รับขายฝากที่ดินทั่วประเทศ

สินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด

จากข้อมูลพบว่า อัตราดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีของธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง ดังนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

 • อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด: 2.75%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.58%
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.58%
 • เงื่อนไข: ผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี, ค่าธรรมเนียมสินเชื่อตามเกณฑ์ธนาคาร

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด: 2.79%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.87%

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.87%

เงื่อนไข: ผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี, อายุไม่เกิน 70 ปี

3. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

 • อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด: 2.69%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 3.55%
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น : 3.55%
 • เงื่อนไข: ผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี, ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือน

4. ธนาคารกรุงไทย (KTB)

 • อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด: 2.75%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 3.82%
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น : 3.82%
 • เงื่อนไข: ผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี, ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือน

5. ธนาคารออมสิน (GSB)

 • อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด: 2.75%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 3.84%
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น : 3.84%
 • เงื่อนไข: ผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี, สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิ์สมัคร

6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 • อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด: 3.00%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 3.00%
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น : 3.00%
 • เงื่อนไข: ผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี, อายุไม่เกิน 65 ปี
2566

สินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า สินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดคือ สินเชื่อบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.00% เท่านั้น เงื่อนไขในการขอสินเชื่อบ้านของ ธอส. มีดังนี้

 1. วงเงินกู้สูงสุด 1,500,000 บาทต่อหลักประกัน
 2. ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี
 3. รายได้รวมของผู้กู้และคู่สมรสไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 4. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

นอกจากสินเชื่อบ้านของ ธอส. แล้ว ยังมีสินเชื่อบ้านที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

 • สินเชื่อบ้านสีเขียว รักษ์โลก ของธนาคารกสิกรไทย ที่ให้วงเงินกู้สูงสุด 110% ของมูลค่าหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.58% พร้อมทั้งฟรีค่าประเมินหลักประกัน และรับ K Point เพิ่มสูงถึง 40,000 คะแนน
 • สินเชื่อบ้านกรุงไทย บ้านดี ฟรีค่าธรรมเนียม ของธนาคารกรุงไทย ที่ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.82% ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง ค่าประเมินหลักประกัน และค่าอากรแสตมป์
 • สินเชื่อบ้านออมสิน บ้านล้านหลัง ของธนาคารออมสิน ที่ให้วงเงินกู้สูงสุด 1,000,000 บาทต่อหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.84% ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทต่อเดือน

คำแนะนำในการเลือกสินเชื่อบ้าน ในการเลือกสินเชื่อบ้าน ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน
 • วงเงินกู้ วงเงินกู้ควรเพียงพอต่อความต้องการในการซื้อบ้าน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ ระยะเวลาผ่อนชำระควรเหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ควรพิจารณารวมอยู่ในอัตราดอกเบี้ยหรือไม่
 • สิทธิประโยชน์อื่นๆ สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้
สินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด

การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยบ้านประจำเดือนตุลาคม 2566 จะช่วยให้ผู้สนใจสินเชื่อบ้านทราบถึงข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจ โปรดทราบว่าเงื่อนไขการสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของธนาคารและความต้องการของผู้กู้สำหรับข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด ควรติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการเงินที่เป็นทางการอีกครั้งก่อนทำการกู้สินเชื่อ

บทสรุป

อัตราดอกเบี้ยบ้านมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านควรรีบตัดสินใจกู้ซื้อบ้านในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ Landforloan เป็นทางเลือกที่ครอบคลุมทุกด้านของการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน, บ้าน, และคอนโด. ด้วยบริการที่ครบวงจร, ความปลอดภัย, และความสะดวกสบาย, Landforloan ทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาโอกาสในด้านนี้.

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์