ดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2567

Land for Loan
ดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2567

ดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2567

ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดจากผู้กู้เพื่อแลกกับการให้สินเชื่อ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระการผ่อนชำระของผู้กู้โดยตรง ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ จึงควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อย่างรอบคอบ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน 2567 นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านของธนาคารพาณิชย์ปรับตัวลดลงตามไปด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ประมาณ 4.5% ในช่วงเดือนมกราคม 2567

ข้อดีของ แลนด์ฟอร์โลน โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน 2567

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินล่วงหน้าและทราบค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระอย่างชัดเจน
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ เช่น ระยะเวลาการกู้ จำนวนเงินกู้ และประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ เป็นต้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ได้แก่

  • อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  • ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
  • ภาวะเงินเฟ้อ
  • การแข่งขันในตลาดสินเชื่อบ้าน
  • ประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้

ประเภทของสินเชื่อบ้าน

ดอกเบี้ย บ้าน 2566 ทุก ธนาคาร ล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน 2566 ของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในประเทศไทย มีดังนี้

ธนาคาร       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน (% ต่อปี)

ธนาคารกรุงเทพ       เริ่มต้นที่ 4.70%

ธนาคารกสิกรไทย     เริ่มต้นที่ 4.70%

ธนาคารไทยพาณิชย์   เริ่มต้นที่ 4.70%

ธนาคารกรุงไทย       เริ่มต้นที่ 4.70%

ธนาคารออมสิน       เริ่มต้นที่ 4.50%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์      เริ่มต้นที่ 4.50%

รี ไฟแนนซ์ บ้าน 2567

รีไฟแนนซ์บ้าน คือ การขอสินเชื่อจากธนาคารอื่นเพื่อนำไปปิดหนี้สินเชื่อบ้านเดิม โดยผู้กู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งอาจต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิม ทำให้ภาระการผ่อนชำระลดลง

 

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ ระยะเวลาการกู้ จำนวนเงินกู้ และประเภทของสินเชื่อบ้าน เป็นต้น

 

โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านใหม่ เนื่องจากผู้กู้มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีอยู่แล้ว และธนาคารมีการแข่งขันกันเพื่อดึงดูดลูกค้า

 

ผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้าน ควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารต่าง ๆ หลายแห่ง เพื่อเลือกอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการผ่อนชำระของตน

ดอกเบี้ย บ้าน กรุง ไทย 2567

รีไฟแนนซ์บ้าน คือ การขอสินเชื่อจากธนาคารอื่นเพื่อนำไปปิดหนี้สินเชื่อบ้านเดิม โดยผู้กู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งอาจต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิม ทำให้ภาระการผ่อนชำระลดลง

 

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ ระยะเวลาการกู้ จำนวนเงินกู้ และประเภทของสินเชื่อบ้าน เป็นต้น

 

โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านใหม่ เนื่องจากผู้กู้มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีอยู่แล้ว และธนาคารมีการแข่งขันกันเพื่อดึงดูดลูกค้า

 

ผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้าน ควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารต่าง ๆ หลายแห่ง เพื่อเลือกอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการผ่อนชำระของตน

หนังสือ รับรอง ดอกเบี้ย บ้าน ธ อ ส 2567

หนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้าน ธอส. คือ เอกสารที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกให้เพื่อแสดงจำนวนดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ชำระให้แก่ธนาคาร

ผู้กู้สามารถขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้าน ธอส. ได้ 2 วิธี คือ

  • ยื่นคำขอด้วยตนเองที่สาขาของ ธอส.
  • ยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ของ ธอส.

ดอกเบี้ย เงิน ฝาก ธ อ ส 2567

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2567 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีดังนี้

ประเภทเงินฝาก       อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (% ต่อปี)

เงินฝากประจำ 3 เดือน        0.70%

เงินฝากประจำ 6 เดือน        1.00%

เงินฝากประจำ 12 เดือน       1.20%

เงินฝากประจำ 24 เดือน       1.50%

เงินฝากประจำ 36 เดือน      1.70%

สินเชื่อ บ้าน ออมสิน 2567

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน 2567 ของธนาคารออมสิน มีดังนี้

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน (% ต่อปี)

สินเชื่อบ้านออมสิน    เริ่มต้นที่ 4.50%

สินเชื่อบ้านออมสินผ่อนสบาย เริ่มต้นที่ 4.50%

สินเชื่อบ้านออมสินผ่อนสบายพลัส    เริ่มต้นที่ 4.50%

สินเชื่อบ้านออมสินผ่อนสบายพลัสพิเศษ      เริ่มต้นที่ 4.50%

สรุปอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2567

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน 2567 นั้น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ยังคงเสนออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 4.50% ผู้ที่สนใจซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อย่างรอบคอบ เพื่อเลือกอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการผ่อนชำระของตน

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์