บังคับจำนอง คืออะไร ?

Land for Loan
บังคับจำนองคืออะไร

บังคับจำนอง คืออะไร ?

        ผู้ที่ทำธุรกรรมกู้ยืมกับผู้อื่น การบังคับจำนอง เป็นอีกเรื่องสำคัญทางกฎหมายที่ควรจะต้องรู้ เพราะเกี่ยวข้องกับการชำระหนี้สิน มีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเป็นบทบาทสำคัญ ดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า การบังคับจำนองคืออะไร

 

การบังคับจำนองคืออะไร

        การบังคับจำนองคือ การบังคับจำนองลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดสัญญาที่ได้กระทำกันไว้ กล่าวคือ หากเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ทำสัญญาจำนอง กำหนดระยะเวลาชำระหนี้แล้ว แต่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับจำนองได้ตามกฎหมาย

 

        โดยเจ้าหนี้ต้องส่งหนังสือแจ้งลูกหนี้ ก่อนว่าให้ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ซึ่งหนังสือต้องแจ้งไม่ต่ำกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับหนังสือ หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามเจ้าหนี้จึงมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาล ซึ่งสั่งบังคับจำนองลูกหนี้ได้

 

การบังคับจำนองทำได้กี่วิธี

        การบังคับจำนองทำได้ 2 วิธี ด้วยการฟ้องร้องต่อศาล คือการขายทอดตลาด กับ ยึดสินทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. ขายทอดตลาด

        การขายทอดตลาดคือ การยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์ที่จำนองออกมาขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ โดยศาลจะตัดสินในกรณีที่เจ้าหนี้ส่งหนังสือแจ้งการชำระหนี้แก่ลูกหนี้แล้ว แต่ลูกหนี้ละเลย ไม่ปฏิบัติตาม เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ยื่นฟ้องต่อศาล

 

        ทั้งนี้ หากทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้มูลค่าเงินที่ต่ำกว่ามูลค่าหนี้ค้างชำระ ลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบส่วนต่างดังกล่าว

 

2. ยึดสินทรัพย์

        การยึดทรัพย์คือ การฟ้องศาลเพื่อเอาทรัพย์สินที่นำไปจำนอง ให้หลุดมาเป็นของเจ้าหนี้ผู้รับจำนอง ศาลจะสั่งฟ้องได้ในกรณีที่ลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ย เป็นเวลา 5 ปี เจ้าหนี้ผู้รับจำนองมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อเอาทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้ โดยจะต้องมีการส่งหนังสือแจ้งแก่ลูกหนี้ก่อนเช่นกัน

การบังคับจำนอง

สามารถบังคับจำนองอะไรได้บ้าง

โดยปกติ การบังคับจำนองทรัพย์สินใด ๆ จะบังคับจำนองทรัพย์สินได้ 2 ลักษณะ

 

  1. การบังคับจำนองทรัพย์สินที่ติดจำนองหลายรายการ

        การบังคับจำนองลักษณะนี้จะให้สิทธิเจ้าหนี้ผู้รับจำนองในการถือสิทธิเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้น หมายความว่า หากลูกหนี้ได้นำทรัพย์สินไปจำนองกับผู้รับจำนองหลายราย เมื่อถูกศาลสั่งฟ้องบังคับจำนอง ผู้รับจำนองที่จดทะเบียนก่อนย่อมมีสิทธิได้รับการชำระหนี้ก่อน เจ้าหนี้ผู้รับจำนองรายแรกจะมีสิทธิในทรัพย์สินที่เอามาประกันจำนอง โดยถือเอาวันและเวลาจดทะเบียนจำนองเป็นสำคัญ

 

  1. การบังคับจำนองทรัพย์สินหลายอย่างที่มีประกันหนี้รายเดียว

        การบังคับจำนองลักษณะนี้จะให้สิทธิในการบังคับจำนองทรัพย์สินหลายอย่างตามสมควร หมายความว่า ลูกหนี้ได้นำทรัพย์สินมากกว่าหนึ่งอย่างมาจดจำนองกับเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามกำหนดชำระหนี้ย่อมถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องต่อศาล โดยเลือกได้ว่า จะใช้สิทธิบังคับจำนองเอาทรัพย์สินทั้งหมดหรือ เอาแค่บางส่วน แต่จะเรียกร้องเกินความจำเป็นไม่ได้

 

เหตุของการระงับสัญญาจำนอง

  1. เมื่อได้รับการไถ่ถอนเป็นที่เรียบร้อย
  2. เมื่อผู้จำนองหลุดพ้น
  3. เมื่อถอนจำนอง
  4. เมื่อขายทอดตลาดจากการบังคับจำนอง
  5. เมื่อทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุด

การบังคับจำนอง มีอายุความหรือไม่

        โดยทั่วไป การบังคับจำนองจะกระทำได้เมื่อศาลมีคำสั่งตัดสินแล้ว โดยระบุไว้ว่า เจ้าหนี้ผู้รับจำนองต้องดำเนินการบังคับจำนองตามคำพิพากษาภายในระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษา หากเลยกำหนดอายุความแล้ว เจ้าหนี้ผู้รับจำนองจะไม่มีสิทธิบังคับจำนองตามคำพิพากษา

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan Best Deal Guarantee วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์