สัญญาขายฝากคืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

Land for Loan
สัญญาขายฝากคืออะไร

สัญญาขายฝากคืออะไร

          ในยุคของเศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้ โดยเฉพาะยิ่งในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ประชาชนขาดรายได้หลัก จนกระทบถึงระบบรายได้ของภาครัฐไปด้วย จึงทำให้กลุ่มสถาบันการเงิน และธนาคารต่าง ๆ ต้องมีนโยบายการกำหนดหลักเกณฑ์ของการกู้ยืมเงิน หรือการนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันเงินกู้ ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกลุ่มประชาชน หรือกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เงินกับมีปัญหาในการที่จะเข้าถึงสินเชื่อต่าง ๆ ของสถาบันการเงินอย่าง ธนาคาร จึงทำให้การเกิดทางเลือกที่นิยมกันอีกหนึ่งธุรกรรมนั้นก็คือ การทำสัญญาขายฝาก นั่นเอง ดังนั้นวันนี้มาทำความรู้จักสัญญาขายฝากว่าคืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นอีกหนึ่งในช่องทางการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของคุณ

 

สัญญาขายฝากคืออะไร ?

          สัญญาขายฝาก คือ รูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน

 

          ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือให้วงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณา ในการตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก ทั้งนี้ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากต้องมีความเข้าใจเงื่อนไข กรรมสิทธิ์การขายฝากให้ดี หากผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากตกลงกันในระหว่างอายุสัญญา ว่าจะไม่ใช้สิทธิไถ่ถอนที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งทำข้อตกลงซื้อขายที่ดินใหม่ จะมีผลทำให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน ตกเป็นของผู้ซื้อฝาก หลังจากจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน เช่นเดียวกับการขายที่ดินแบบทั่วไป

 

 

ข้อดีของสัญญาขายฝาก คืออะไร?

  1.            การทำสัญญาขายฝากนั้น ผู้ขายฝากจะได้รับเงินรวดเร็วกว่าการนำหลักทรัพย์ไปยื่นขอสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน เนื่องจากการทำสัญญาขายฝาก คือการที่ผู้รับซื้อฝากจะทำการอนุมัติเร็วกว่าการขอสินเชื่อกับธนาคาร และในบางกรณีได้วงเงินดีกว่าการจำนองทำสัญญาฝากขายที่ดิน โดย
  2.           ผู้รับซื้อฝากไม่ได้เช็คประวัติแบล็คลิสต์ เครดิตทางการเงิน หรือ Statement หากครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้ ผู้ขายฝากอาจทำสัญญาขยายระยะเวลาไถ่ออกไป ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี โดยผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าพ้นกำหนดไถ่ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นประการอื่น และการทำสัญญาขายฝากที่ดินจะทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดิน จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจว่าจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ดังนั้นสัญญาขายฝากจึงเป็นที่นิยม
  3.           การทำสัญญาขายฝากที่ดินที่ทำตามกฎหมาย ณ สำนักงานที่ดิน อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยทั้งผู้รับซื้อฝาก และผู้ขายฝาก

ข้อควรระวังในการทำสัญญาขายฝาก คือ?

          สำหรับปัญหาในการทำการขายฝากที่ดิน สามารถเกิดขึ้นได้ และมีข้อพึงระวังไว้สำหรับสัญญาขายฝาก คือ การกระทำสัญญาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น

    1. การทำสัญญาโดยปากเปล่า ผู้รับซื้อฝากบางรายมีการโอนทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่นทั้ง ๆ ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ผู้รับซื้อฝากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล สินทรัพย์ได้
    2. ความเข้าใจที่ผิดพลาดทำให้ประเมินสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็น หรือ การกำหนดราคาขายฝากต่ำกว่าความเป็นจริงที่ผู้ขายฝากควรได้ มีปัญหาในการไถ่ถอนคืน เช่น การที่ผู้รับซื้อฝากไม่ยอมให้ไถ่ถอนสินทรัพย์คืน แม้ว่าผู้ขายฝากจะจ่ายเงินไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นครบถ้วนแล้วก็ตาม

              จะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่กระทำสัญญาขายฝากที่ดินหรือใช้ช่องว่างที่ทำให้ทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งเวลาและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยได้ คือ การมีข้อมูลที่ครบถ้วน หรือผู้ช่วยที่ถูกต้อง เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในผลตอบแทน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้จริง รวมถึงมีการประเมินราคาที่ถูกต้องจากผู้ประเมินราคาที่ได้รับการรับรองจาก กลต. จะช่วยให้ธุรกรรมการขายฝากนั้นเป็นไปได้อย่างยุติธรรมและถูกต้อง

          สรุป สัญญาขายฝาก คือ การซื้อขายที่ดิน โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที เมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์