5 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ ขายฝากที่ดิน

Land for Loan
ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ ขายฝากที่ดิน ล่าสุด

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ ขายฝากที่ดิน ล่าสุด

การขายฝากที่ดิน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนสำรองฉุกเฉิน โดยไม่ต้องขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินออกไป แต่เป็นการนำที่ดินไปวางไว้กับผู้รับฝาก เเละรับเงินก้อนมาใช้ยามจำเป็น การตัดสินใจขายฝากที่ดินไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพียงแค่นำทรัพย์สินไปขายได้เลย มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมที่สุด ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ ขายฝากที่ดิน นี่คือ 5 ข้อควรรู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจขายฝากที่ดินของคุณ อย่างไรก็ตาม การขายฝากก็มีความเสี่ยงที่อาจทำให้สูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ หากไม่ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

บทความนี้จึงขอนำเสนอ 5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจขายฝากที่ดิน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่รอบคอบ การขายฝากที่ดินไม่เพียงแค่กระบวนการธรรมดา เมื่อคุณต้องการทำการขายทรัพย์สินที่มีค่าต่อในจำนำหรือฝาก ควรทราบถึงปัจจัยหลายประการที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างรู้ใจและปราถนา ดังนั้น นี้คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจขายฝากที่ดินของคุณ

5 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ ขายฝากที่ดิน

5 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ ขายฝากที่ดิน การขายฝากที่ดิน เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนสำรองฉุกเฉิน โดยไม่ต้องขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินออกไป แต่เป็นการนำที่ดินไปวางไว้กับผู้รับฝาก และรับเงินก้อนมาใช้ยามจำเป็น การขายฝากที่ดินไม่เพียงแค่เป็นกระบวนการขายทรัพย์สิน แต่เป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อฐานะทางการเงินและชีวิตของคุณอย่างสำคัญ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้เป็นสิ่งสำคัญ นี่คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจขายฝากที่ดิน

1. เข้าใจข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขายฝาก

 • การขายฝากเป็นสัญญาที่ผู้ขายฝาก (เจ้าของที่ดิน) ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้รับฝาก (เจ้าหนี้) เป็นการชั่วคราว เพื่อแลกกับเงินจำนวนหนึ่ง
 • ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา (ไม่เกิน 10 ปี)
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายฝาก ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 – 474

2. ตรวจสอบสถานะที่ดิน

 • ตรวจสอบว่าที่ดินมีภาระผูกพันใด ๆ หรือไม่ เช่น จำนอง สิทธิครอบครอง ฯลฯ
 • สามารถตรวจสอบสถานะที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดิน โดยใช้โฉนดที่ดิน

3. เลือกผู้รับฝากที่น่าเชื่อถือ

 • เลือกผู้รับฝากที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายฝาก
 • ตรวจสอบประวัติความน่าเชื่อถือของผู้รับฝาก
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทขายฝากที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ของกรมธุรกิจการค้า

4. ศึกษาเงื่อนไขในสัญญาก่อนเซ็น

อ่านสัญญาอย่างละเอียด และเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ

เงื่อนไขสำคัญ เช่น ระยะเวลาไถ่ถอน จำนวนเงินไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ สิทธิของผู้รับฝาก

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

5. ประเมินความเสี่ยง

การขายฝากมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้

ไม่ควรขายฝากที่ดินในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

ไม่ควรขายฝากที่ดินกับบุคคลที่ไม่รู้จัก

5 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ ขายฝากที่ดิน

5 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ ขายฝากที่ดิน เพิ่มเติม

การตัดสินใจขายฝากที่ดินเป็นกระบวนการที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทางด้านการเงินและชีวิตที่ยากที่จะกล่าวถึง ดังนั้น, ควรรู้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรู้ใจและปราถนา นี่คือ 5 ข้อควรรู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจขายฝากที่ดิน การขายฝากที่ดินเป็นทางเลือกหนึ่งในการหาเงินทุนสำรองฉุกเฉิน แต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด เข้าใจข้อกฎหมาย และเงื่อนไขในสัญญา ประเมินความเสี่ยง  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันความเสี่ยง

 1. ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน: ทราบถึงมูลค่าที่ดินของคุณโดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินที่มีความรู้ในพื้นที่นั้น.
 2. รู้จักกฎหมายและข้อบังคับ: ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดินและประเด็นที่อาจเกิดขึ้นทางกฎหมาย.
 3. ตรวจสอบเอกสารทรัพย์สิน: รับรู้ถึงเอกสารทรัพย์สินทั้งหมด เช่น สัญญาซื้อขาย, สัญญากู้ยืม, และเอกสารที่เกี่ยวข้อง.
 4. ทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง: คำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขาย, เช่น ค่าภาษีที่ดิน, ค่านายหน้า, และค่าทนาย.
 5. พิจารณาทัศนคติของตลาด: ศึกษาทัศนคติและโอกาสของตลาดในปัจจุบัน เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจในการกำหนดราคาและเป้าหมายของคุณ.

สรุป

การขายฝากที่ดินเป็นทางเลือกหนึ่งในการหาเงินทุนสำรองฉุกเฉิน แต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเข้าใจข้อกฎหมาย และเงื่อนไขในสัญญาก่อนตัดสินใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยง การขายฝากที่ดินเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ ควรทำการวิเคราะห์อย่างรอบด้านและรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจเพื่อให้การขายเป็นไปอย่างรู้ใจและปราถนา การเตรียมความพร้อมและการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและทราบถึงความต้องการของตลาด การขายที่ดินไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเร่งรีบ ควรพิจารณาตั้งแต่ด้านการเตรียมตัว, การวางราคา, การตลาด, และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการรู้จักข้อมูลพื้นฐานและตระหนักรู้ถึงความต้องการของตลาดจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและเป็นระบบ

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

จำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์