ที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกระเบื้อง , โรงเรียน เทพินทร์พิทยา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกระเบื้อง, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง