ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

สถานีรถไฟปราจีนบุรี, PTT Station ปตท.เมืองปราจีนบุรี หจก.สมานจิตรกรุ๊ป, โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์