ขายฝากที่ดินคืออะไร? ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2566

Land for Loan
ขายฝากที่ดินคืออะไร ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2566

ขายฝากที่ดิน ทางเลือกใหม่แหล่งเงินทุน

ขายฝากที่ดิน ในปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจและท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันสูง การขายฝากที่ดินเป็นทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รับความสนใจมากขึ้นในวงการทรัพยากรที่ดินและอสังหาริมทรัพย์  การขายฝากที่ดินกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ผู้ลงทุนและธุรกิจต่าง ๆ ก้าวเข้ามาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บทความนี้จะสำรวจถึงทิศทางการเงินและทิศทางธุรกิจที่เปิดโอกาสให้กับการลงทุนที่ดินในรูปแบบขายฝาก การขายฝากที่ดินจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน การขายฝากที่ดินได้กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ลงทุนและนักพัฒนาสนใจเพื่อรับประโยชน์ทั้งในเชิงการเงิน

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน ไม่ยึดทรัพย์

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

การขายฝากที่ดินคืออะไร

การขายฝากที่ดินคืออะไร

การขายฝากที่ดิน” หมายถึงกระบวนการที่เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินจำหน่ายหรือขายให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจซื้อที่ดินนั้น ๆ ในราคาที่กำหนด การขายฝากที่ดินคืออะไร คือ การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ โดยผู้ขายฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อฝาก แต่ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นไว้จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา เมื่อผู้ขายฝากชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ผู้ซื้อฝากจะต้องคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ขายฝาก การขายฝากที่ดินมักเริ่มต้นด้วยการประกาศขาย, ขายฝากที่ดินกับธนาคาร, การตรวจสอบที่ดิน, ขายฝากที่ดิน กรมที่ดิน , การเจรจาต่อรองราคา, และสุดท้ายคือการทำสัญญาขาย การซื้อขายที่ดินนั้นสามารถมีการจัดทำเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาฝากขาย ซึ่งกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิ์ในที่ดิน

การขายฝากที่ดิน ต้องไป ที่ไหน

การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ โดยผู้ขายฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อฝาก แต่ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นไว้จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา เมื่อผู้ขายฝากชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ผู้ซื้อฝากจะต้องคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ขายฝาก ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นไว้จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา จึงเป็นสัญญาซื้อขายที่มีลักษณะผสมระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญาเช่า

ประโยชน์ของการขายฝากที่ดิน

การขายฝากที่ดินมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • เป็นแหล่งเงินทุนที่รวดเร็ว สะดวก ง่ายดาย ผู้ขายฝากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอนาน เพียงทำสัญญาขายฝากกับสถาบันการเงินหรือบุคคลทั่วไป
 • ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นไว้จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน จึงสามารถใช้ที่ดินทำประโยชน์ได้ตามปกติ
 • วงเงินสินเชื่อสูง วงเงินสินเชื่อจากการขายฝากที่ดินอาจสูงถึง 70% ของราคาประเมินที่ดิน
 • ดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ยจากการขายฝากที่ดินโดยทั่วไปอยู่ที่ 6-15% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ
 • อนุมัติง่าย การขายฝากที่ดินโดยทั่วไปได้รับการอนุมัติง่ายกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เนื่องจากผู้ขายฝากมีหลักประกันเป็นที่ดิน

ข้อเสียของการขายฝากที่ดิน

การขายฝากที่ดินมีข้อเสียบางประการ ดังนี้

 • มีโอกาสที่ลูกหนี้จะไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินคืนได้ หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา ผู้ซื้อฝากมีสิทธิยึดที่ดินนั้นไป
 • มีโอกาสที่ลูกหนี้จะเสียที่ดินไป หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาและที่ดินนั้นถูกยึดไปขายทอดตลาด ลูกหนี้อาจเสียที่ดินไปทั้งหมด
 • ต้องเสียค่าธรรมเนียม การขายฝากที่ดินต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าประเมินที่ดิน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสัญญาขายฝาก เป็นต้น

การขายฝากที่ดินต้องทำยังไง ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมในการขายฝากที่ดิน

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมในการขายฝากที่ดิน มีดังนี้

 1. ตกลงทำสัญญาขายฝาก ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากควรเจรจาตกลงเงื่อนไขต่างๆ ในการขายฝากที่ดินให้ชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการขายฝาก อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น
 2. ประเมินราคาที่ดิน ผู้ขายฝากควรประเมินราคาที่ดินเพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อ
 3. ทำสัญญาขายฝาก ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากควรทำสัญญาขายฝากเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสัญญาขายฝากควรระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ที่ดินที่ขายฝาก วงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาในการขายฝาก อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น
 4. จดทะเบียนสัญญาขายฝาก ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากควรจดทะเบียนสัญญาขายฝากที่กรมที่ดิน
ตัดสินใจขายฝากบ้านที่ดินกับ Landforloan

ตัดสินใจขายฝากบ้านที่ดินกับ Landforloan

Land for Loan เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย รับจำนองบ้าน บ้านแลกเงิน จำนองโฉนดที่ดิน หากคุณกำลังมองหาบริการทางการเงิน รับจํานอง ขายฝาก จำนองที่ ดิน บ้าน คอนโด ที่ดีที่สุดสำหรับรับจำนอง ขายฝากที่ดินกี่วันได้เงิน ขายฝาก และจำนองที่ดิน บ้าน คอนโด ผู้ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนควรศึกษาข้อกฎหมายและข้อควรระวังต่างๆ ให้ดี เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น “LandForLoan” คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด มั่นใจว่าคุณจะได้รับความเชี่ยวชาญ ความรวดเร็ว และความมั่นใจในบริการที่คุณต้องการและคุณสมบัติ ขายฝากที่ดิน เสียภาษีเท่าไหร่

การขายฝากบ้านที่ดิน กับ  Landforloan อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึง ขายฝากที่ดิน แหล่งเงินทุนอย่างรวดเร็วและสะดวก แต่ผู้ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนควรศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ขายฝากที่ดินคืออะไร ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2566

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์