ขายฝากแล้วหลุด ทำอย่างไร 2567

Land for Loan
ขายฝาก แล้ว หลุด ทำอย่างไร 2567

ขายฝากแล้วหลุด ทำอย่างไร

ขายฝากแล้วหลุด กล่าวคือ การขายฝาก เป็นวิธีการระดมทุนอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยผู้ขายฝากจะมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยผู้รับซื้อฝากจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายฝากเป็นค่าตอบแทน และตกลงกันว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก

สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดในสัญญาขายฝาก หรือภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ทำสัญญาขายฝาก

สัญญาขายฝากจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไป ตรงที่ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากแล้วก็ตาม

ข้อดีของ แลนด์ฟอร์โลน โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

องค์ประกอบของสัญญาขายฝาก ประกอบด้วย

 • ฝ่ายผู้ขายฝาก คือ บุคคลที่มอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อฝาก
 • ฝ่ายผู้ซื้อฝาก คือ บุคคลที่รับมอบทรัพย์สินจากผู้ขายฝาก
 • ทรัพย์สินที่ขายฝาก คือ ทรัพย์สินที่คู่สัญญาตกลงซื้อขายกัน โดยทรัพย์สินที่ขายฝากอาจเป็นทรัพย์สินทุกประเภท เว้นแต่ทรัพย์สินที่กฎหมายห้ามซื้อขาย
 • ราคาขายฝาก คือ เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ซื้อฝากจ่ายให้แก่ผู้ขายฝากเป็นค่าตอบแทน
 • ระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์สินคืน คือ ระยะเวลาที่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืน

การจดทะเบียนสัญญาขายฝาก

สัญญาขายฝากต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำสัญญาขายฝาก หากไม่จดทะเบียนสัญญาขายฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด สัญญาขายฝากจะไม่มีผลบังคับใช้

การหลุดขายฝาก

การหลุดขายฝาก หมายถึง การที่ผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อฝาก ซึ่งผู้ขายฝากจะไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้อีกต่อไป

ข้อควรปฏิบัติเมื่อขายฝากแล้วหลุด

ผู้ขายฝากควรปฏิบัติดังนี้

 • เก็บเอกสารสัญญาขายฝากและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากไว้ให้ครบถ้วน
 • ติดต่อกับผู้รับซื้อฝากเพื่อเจรจาขอขยายสัญญาหรือขายหลักทรัพย์
 • หากไม่สามารถเจรจากับผู้รับซื้อฝากได้ ควรปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องร้อง

หากผู้ขายฝากหลุดขายฝาก มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 • เจรจาขอขยายสัญญากับผู้รับซื้อฝาก
 • หาทางขายหลักทรัพย์เพื่อปิดหนี้
 • ฟ้องร้องผู้รับซื้อฝาก
  1. เจรจาขอขยายสัญญากับผู้รับซื้อฝาก

  ผู้ขายฝากสามารถเจรจาขอขยายสัญญากับผู้รับซื้อฝาก โดยอาจขอผ่อนผันระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์สิน หรือขอจ่ายค่าไถ่ถอนเป็นงวด ๆ ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้รับซื้อฝาก

  1. หาทางขายหลักทรัพย์เพื่อปิดหนี้

  หากผู้ขายฝากไม่ต้องการทรัพย์สินนั้นแล้ว สามารถหาทางขายหลักทรัพย์ในราคาตลาดเพื่อปิดหนี้ และนำเงินสดส่วนที่เหลือไปทำธุรกิจ หรือนำไปใช้ในเรื่องที่จำเป็น

  1. ฟ้องร้องผู้รับซื้อฝาก

  หากผู้รับซื้อฝากไม่ยินยอมขยายสัญญาหรือขายหลักทรัพย์ ผู้ขายฝากสามารถฟ้องร้องผู้รับซื้อฝากเพื่อขอไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ แต่ผู้ขายฝากจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ตามกฎหมาย

สรุปขายฝาก แล้ว หลุด ทำอย่างไร

การหลุดขายฝากเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้บริการขายฝาก ผู้ขายฝากควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจขายฝากทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถป้องกันความเสี่ยงและรักษาสิทธิของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขายฝาก แล้ว หลุด ทำอย่างไร 2567

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์