สิ่งที่ต้องรู้ ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน 2566 กรมที่ดิน ล่าสุด

Land for Loan
ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน สิ่งที่ต้องรู้ ค่าธรรมเนียมขายฝาก กรมที่ดิน ล่าสุด 2566

ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน 2566 กรมที่ดิน ล่าสุด

ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน 2566 กรมที่ดิน ล่าสุด การขายฝากที่ดินเป็นการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน โดยผู้ขายฝากโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา การขายฝากถือเป็นการกู้ยืมเงินอย่างหนึ่ง โดยผู้รับซื้อฝากจะได้รับดอกเบี้ยจากการให้ยืมเงินนั้น การทำธุรกรรมขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด หรือไถ่ถอนการขายฝาก ค่าธรรมเนียมขายฝาก ต่อสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดิน แต่ละธุรกรรมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไร  สมาร์ทฟินน์รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว อัปเดตค่าธรรมเนียมการขายฝาก ปี 2566 รวมทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายฝาก ให้ทุกคนได้เช็กก่อนไปทำธุรกรรมกัน

ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน 2566 กรมที่ดิน ล่าสุด

ทำไมถึงต้องรู้เกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน 2566

ค่าธรรมเนียม ขายฝาก Pantip หลายๆท่านคงไปค้นหาบนเว็บไซต์ พันทิปก็เยอะ วันนี้ทางเราจะขอมาอธิบาย ความสำคัญของการทราบค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน 2566 จาก กรมที่ดิน การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดินเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ การทราบและเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องนั้นมีความสำคัญมาก โดยมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้การทราบค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน 2566 เป็นสิ่งที่ควรมี การทำธุรกรรมขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด หรือไถ่ถอนการขายฝาก ต่อสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดิน แต่ละธุรกรรมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไร ไถ่ถอนขายฝาก ทางเราได้รวบรวมข้อมูลค่าธรรมเนียมรมาให้แล้ว อัปเดตค่าธรรมเนียมการขายฝาก ปี 2566 รวมทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายฝาก ให้ทุกคนได้เช็กก่อนไปทำธุรกรรมกัน

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน ไม่ยึดทรัพย์

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ทำไมถึงต้องรู้เกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน 2566

ค่าธรรมเนียมการขายฝากที่ดิน 2566

ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน 2566 การขายฝากที่ดินเป็นการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน โดยผู้ขายฝากโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา การขายฝากถือเป็นการกู้ยืมเงินอย่างหนึ่ง โดยผู้รับซื้อฝากจะได้รับดอกเบี้ยจากการให้ยืมเงินนั้น การทำธุรกรรมขายฝากที่ดิน ภาษีขายฝากที่ดิน ปี2566 บ้าน คอนโด หรือไถ่ถอนการขายฝาก ต่อสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยค่าธรรมเนียมการขายฝากที่ดิน 2566 คำนวณค่าธรรมเนียม ขายฝาก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม และค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมการขายฝากที่ดิน 2566 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม คิดเป็น 2% ของราคาประเมินหรือราคาขายฝาก
 • ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมินหรือราคาขายฝาก

ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนขายฝากที่ดิน 2566

 • ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนขายฝากที่ดิน 2566 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม คิดเป็น 2% ของราคาประเมินหรือราคาไถ่ถอน
 • ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมินหรือราคาไถ่ถอน
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ผู้ขายฝากหรือผู้รับซื้อฝากบุคคล ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • นิติบุคคล ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมการขายฝากที่ดิน

สมมติว่านายสมชายขายฝากที่ดินให้นางสาวสุชาดา โดยราคาประเมินที่ดินอยู่ที่ 1 ล้านบาท และราคาขายฝากอยู่ที่ 1.2 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม = 2% * 1 ล้านบาท = 20,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์ = 0.5% * 1 ล้านบาท = 500 บาท

ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการขายฝากที่ดินของนายสมชายและนางสาวสุชาดา เท่ากับ 20,500 บาท

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมไถ่ถอนขายฝากที่ดิน

สมมติว่านายสมชายไถ่ถอนขายฝากที่ดินจากนางสาวสุชาดา โดยราคาประเมินที่ดินอยู่ที่ 1 ล้านบาท และราคาไถ่ถอนอยู่ที่ 1.2 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม = 2% * 1 ล้านบาท = 20,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์ = 0.5% * 1 ล้านบาท = 500 บาท

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีนายสมชายเป็นบุคคลธรรมดา) = 0 บาท

ดังนั้น ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนขายฝากที่ดินของนายสมชาย เท่ากับ 20,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการขายฝากที่ดิน 2566

ข้อควรระวัง

 • กรณีการขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด หรือไถ่ถอนการขายฝาก ต่อสัญญาขายฝาก จะต้องไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน
 • เอกสารที่ต้องเตรียมในการไปทำธุรกรรมขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด หรือไถ่ถอนการขายฝาก ต่อสัญญาขายฝาก ประกอบด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม

กล่าวคือ ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการขายฝากให้ละเอียดก่อนทำสัญญาขายฝาก เพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายในอนาคต

สรุป

ค่าธรรมเนียมขายฝาก กรมที่ดิน การทราบค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน 2566 จาก กรมที่ดิน ไม่เพียงแต่ช่วยในกระบวนการทำธุรกรรม แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในการทำธุรกรรมดังกล่าว. ภาษีขายฝากที่ดิน ปี2566 การเข้าใจและทราบข้อมูลนี้จึงควรเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดิน ค่าธรรมเนียมการขายฝากที่ดิน 2566 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม และค่าอากรแสตมป์ โดยค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมคิดเป็น 2% ของราคาประเมินหรือราคาขายฝาก และค่าอากรแสตมป์คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมินหรือราคาขายฝาก ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนขายฝากที่ดิน 2566 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมคิดเป็น 2% ของราคาประเมินหรือราคาไถ่ถอน ค่าอากรแสตมป์คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมินหรือราคาไถ

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์