อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน

Land for Loan
อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน

อัตราดอกเบี้ย การขายฝากบ้านและที่ดิน

อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน ถ้าไม่พูดถึงเรื่องก็คงไม่ได้ วันนี้ทางแอดมินจะมาเขียนบทความเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน เพื่อให้คนที่เข้ามาได้อ่านจะได้ศึกษาข้อมูลก่อนนะคะ การขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ที่ผู้ขายฝากมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อฝากไว้เพื่อชำระหนี้ โดยผู้ซื้อฝากมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินนั้นจนกว่าผู้ขายฝากจะชำระหนี้ครบถ้วนแล้วจึงจะได้ไถ่ทรัพย์สินคืนไป อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน จะถูกกำหนดโดยกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน ต้องไม่เกิน 15% ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบกำหนดเวลาไถ่

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

อัตราดอกเบี้ย การขายฝากบ้านและที่ดิน

คำนวณจากราคาขายฝาก อัตราดอกเบี้ยบ้านและที่ดิน

อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน จะถูกคำนวณเป็นร้อยละต่อปี โดยคำนวณจากราคาขายฝาก ตัวอย่างเช่น หากราคาขายฝากบ้านและที่ดินอยู่ที่ 1 ล้านบาท และกำหนดอัตราดอกเบี้ยในการขายฝากอยู่ที่ 15% ต่อปี ให้ผู้ขายฝากผ่อนชำระหนี้ให้ผู้ซื้อฝากเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี เท่ากับว่าผู้ขายฝากจะต้องชำระดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน จะถูกกำหนดโดยผู้ซื้อฝาก โดยผู้ขายฝากสามารถต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับผู้ซื้อฝากได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน จะต้องไม่เกิน 15% ต่อปี ตามกฎหมาย

คำนวณจากราคาขายฝาก อัตราดอกเบี้ยบ้านและที่ดิน

นอกจากอัตราดอกเบี้ยในการขายฝากแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ขายฝากควรพิจารณาก่อนตัดสินใจขายฝากบ้านและที่ดิน ดังนี้

  • ระยะเวลาในการขายฝาก ผู้ขายฝากควรพิจารณาระยะเวลาในการขายฝากให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง โดยระยะเวลาในการขายฝากขั้นต่ำอยู่ที่ 1 ปี และสูงสุดอยู่ที่ 30 ปี
  • ค่าธรรมเนียมในการขายฝาก ผู้ขายฝากจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนขายฝากให้แก่กรมที่ดิน โดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนขายฝากบ้านและที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของราคาขายฝาก
  • สิทธิของผู้ซื้อฝาก ผู้ซื้อฝากมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินที่ขายฝากไว้จนกว่าผู้ขายฝากจะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว จึงจะได้ไถ่ทรัพย์สินคืนไป หากผู้ขายฝากไม่สามารถชำระหนี้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อฝากมีสิทธิยึดถือทรัพย์สินที่ขายฝากไว้จนกว่าผู้ขายฝากจะชำระหนี้ครบถ้วน

การขายฝากบ้านและที่ดิน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเงินสดสามารถนำทรัพย์สินของตนเองไปเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายฝากควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขายฝากอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจขายฝาก เพื่อไม่ให้ตนเองได้รับความเสียหาย

ข้อควรระวังในการขายฝากบ้านและที่ดิน

ในการขายฝากบ้านและที่ดิน ผู้ขายฝากควรระวังข้อผิดพลาดต่อไปนี้

  • กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน จะต้องไม่เกิน 15% ต่อปี ตามกฎหมาย หากผู้ขายฝากกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป อาจทำให้ผู้ขายฝากต้องชำระดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวนมาก
  • กำหนดระยะเวลาในการขายฝากที่สั้นเกินไป หากผู้ขายฝากกำหนดระยะเวลาในการขายฝากที่สั้นเกินไป อาจทำให้ผู้ขายฝากไม่สามารถชำระหนี้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และอาจทำให้ผู้ซื้อฝากยึดถือทรัพย์สินที่ขายฝากไว้
  • ไม่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขายฝากอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจขายฝาก ผู้ขายฝากควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขายฝากอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ตนเองได้รับความเสียหาย
สรุป อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน

สรุป อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน

หากผู้ขายฝากพิจารณาแล้วว่าการขายฝากบ้านและที่ดินเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้ขายฝากควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก่อนตัดสินใจขายฝาก เพื่อให้ได้รับข้อกฎหมายที่ถูกต้องและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเต็มที่ การลงทุนในที่ดินและบ้านเป็นหนึ่งในวิธีที่นิยมในการสร้างมูลค่าทางทัศนคติและการเงินในระยะยาว การที่มีที่ดินหรือบ้านเป็นของคุณเป็นการลงทุนที่มีความหลากหลายและมีความมั่นคง เพราะธาตุนี้มีความเป็นที่ต้องการที่สูงและมีความหลากหลายทั้งในเชิงวัฒนธรรมและสภาพธรรมชาติ

อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

  1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

  2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

  3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์