โฉนดที่ดิน ตราครุฑ ต่างกันอย่างไร

Land for Loan
โฉนดที่ดิน ตราครุฑ ต่างกันอย่างไร

โฉนดที่ดิน ตราครุฑ

ที่ดิน ตราครุฑ

  ที่ดิน เป็นทรัพย์สินที่สำคัญอย่างหนึ่งของบุคคล เพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจ หรือทำประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ ในการครอบครองที่ดิน จำเป็นต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ เอกสารสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยมีหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ “โฉนดที่ดิน” ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ มีตราครุฑประทับอยู่ที่หน้าโฉนด

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ตราครุฑ ต่างกันอย่างไร 2567

โฉนดที่ดิน ตราครุฑ ต่างกันอย่างไร

โฉนดที่ดิน และตราครุฑ ไม่ได้แตกต่างกัน แต่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์ที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งจะมีตราครุฑประทับอยู่ที่หน้าโฉนด ตราครุฑจึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าโฉนดที่ดินเป็นเอกสารที่ออกโดยทางราชการ และได้รับการรับรองจากรัฐไทยว่าเจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ

ความหมายของตราครุฑ

ตราครุฑ เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจอธิปไตยของรัฐไทย ปรากฏอยู่บนเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ รวมถึงโฉนดที่ดินด้วย ตราครุฑบนโฉนดที่ดิน หมายถึง เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ออกโดยทางราชการ และได้รับการรับรองจากรัฐไทยว่าเจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ

โฉนดที่ดินในประเทศไทยมี 4 ประเภท แบ่งตามสีของตราครุฑดังนี้

โฉนดที่ดินในประเทศไทยมี 4 ประเภท แบ่งตามสีของตราครุฑดังนี้

 • ตราครุฑสีแดง หมายถึง โฉนดที่ดินที่แสดงกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ที่สุด ผู้ถือครองโฉนดที่ดินประเภทนี้ มีสิทธิครอบครองที่ดิน ใช้ประโยชน์ที่ดิน ซื้อขายที่ดิน จำนองที่ดิน โอนที่ดิน และตกทอดทางมรดกได้
 • ตราครุฑเขียว หมายถึง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภท น.ส.3 ก. เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิครอบครองที่ดิน ผู้ถือครองหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภทนี้ มีสิทธิครอบครองที่ดิน ใช้ประโยชน์ที่ดิน ซื้อขายที่ดิน จำนองที่ดิน โอนที่ดิน และตกทอดทางมรดกได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต
 • ตราครุฑดำ หมายถึง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภท น.ส.3, น.ส.3 ข. เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิครอบครองที่ดิน ผู้ถือครองหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภทนี้ มีสิทธิครอบครองที่ดิน ใช้ประโยชน์ที่ดิน ซื้อขายที่ดิน จำนองที่ดิน โอนที่ดินได้ แต่ต้องรังวัดที่ดิน และรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน ก่อนจึงจะสามารถโอนที่ดินได้
 • ตราครุฑสีน้ำเงิน หมายถึง หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิทำประโยชน์ในที่ดิน ผู้ถือครองหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีสิทธิทำประโยชน์ในที่ดิน ใช้ประโยชน์ในที่ดิน แต่ไม่สามารถซื้อขายที่ดิน จำนองที่ดิน และโอนที่ดินได้

ความแตกต่างของโฉนดที่ดินแต่ละประเภท

ความแตกต่างของโฉนดที่ดินแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้

ลักษณะตราครุฑสีแดงตราครุฑเขียวตราครุฑดำตราครุฑสีน้ำเงิน
แสดงกรรมสิทธิ์สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
สิทธิในการครอบครองมีมีมีมี
สิทธิในการใช้ประโยชน์มีมีมีมี
สิทธิในการซื้อขายมีมีมีไม่ได้
สิทธิในการจำนองมีมีมีไม่ได้
สิทธิในการโอนมีมีมีไม่ได้
สิทธิในการตกทอดทางมรดกมีมีมีมี
การเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินไม่ต้องทำได้ทำได้ไม่ได้

ข้อควรระวังในการซื้อขายที่ดิน

ก่อนตัดสินใจซื้อขายที่ดิน ควรตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะสีของตราครุฑบนโฉนดที่ดิน เนื่องจากตราครุฑแต่ละสีแสดงถึงสิทธิในการครอบครองที่ดินที่แตกต่างกัน หากไม่ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินอย่างรอบคอบ อาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้

นอกจากสีของตราครุฑแล้ว ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาในการซื้อขายที่ดิน เช่น

 1. ตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินให้ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบระวางรูปถ่ายทางอากาศ
 3. ตรวจสอบขนาดที่ดิน
 4. ตรวจสอบขอบเขตที่ดิน
 5. ตรวจสอบภาระผูกพันต่าง ๆ ของที่ดิน

ที่ดิน ตราครุฑ เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในการซื้อขายที่ดิน ควรตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเจ้าของที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โฉนดที่ดิน ตราครุฑ ต่างกันอย่างไร

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์