10 เหตุผล ทำไมต้องขายฝากที่ดิน 2566 ?

Land for Loan
10 เหตุผล ทำไมต้องขายฝากที่ดิน 2567

10เหตุผล ขายฝากที่ดิน 2566

10เหตุผล ขายฝากที่ดิน 2566 วันนี้ทางแอดมินจะมานำเสนอหัวข้อเรื่อง 10 เหตุผล ทำไมต้องขายฝากที่ดิน การขายฝากที่ดิน เป็นสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ โดยผู้ขายฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อฝาก และผู้ซื้อฝากจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายฝากเป็นงวดๆ จนกระทั่งครบกำหนดชำระแล้ว ผู้ซื้อฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนให้แก่ผู้ขายฝาก หากผู้ซื้อฝากผิดนัดชำระหนี้ ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้ โดยชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อฝาก การขายฝากที่ดินไม่ได้เป็นเรื่องที่มีผลต่อชีวิตของเราเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอนาคตของท้องถิ่น

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

10 เหตุผล ทำไมต้องขายฝากที่ดิน 2566

ทำความรู้จัก ขายฝากที่ดิน คืออะไร

ขายฝากที่ดินคืออะไร ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ การขายฝากที่ดิน คือ สัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ โดยผู้ขายฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อฝาก และผู้ซื้อฝากจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายฝากเป็นงวดๆ จนกระทั่งครบกำหนดชำระแล้ว ผู้ซื้อฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนให้แก่ผู้ขายฝาก การค้นหาบน Google ส่วนใหญ่จะค้นหาคำว่า ขายฝาก คืออะไร pantip ซึ่งวันนี้เราได้มานำเสนอข้อมูล หากผู้ซื้อฝากผิดนัดชำระหนี้ ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้ โดยชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อฝาก การขายฝากที่ดินแตกต่างจากการซื้อขายที่ดินธรรมดาตรงที่ว่า ผู้ขายฝากยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่อไป หากผู้ซื้อฝากผิดนัดชำระหนี้ ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้ โดยชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อฝาก ขายฝากที่ดินกี่วันได้เงิน วันนี้เพียงท่านมาใช้บริการของเรา ทาง แลนด์ฟอโลน อนุมัติ สินเชื่ เงินง่าย กว่าที่ไหน พร้อมบริการ 24ชั่วโมง

การขายฝากที่ดินมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

ข้อดีที่หลายๆท่านคิดที่จะขายฝากที่ดิน

 1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
 2. ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
 3. ยืดระยะเวลาการชำระหนี้
 4. ความเสี่ยงต่ำ
 5. เอกสารไม่ยุ่งยาก
 6. ระยะเวลาดำเนินการรวดเร็ว
 7. ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า
10 ข้อดี ขายฝากที่ดิน 2566

10 ข้อดี ขายฝากที่ดิน 2566

 1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน การขายฝากที่ดินเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ขายฝากได้รับเงินก้อนโต เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนกิจการ หรือเพื่อชำระหนี้สินอื่นๆ โดยผู้ขายฝากยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่อไป หากชำระหนี้ครบถ้วนตามกำหนด ผู้ขายฝากจะได้รับที่ดินคืนดังเดิม
 2. ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ การขายฝากที่ดินไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผู้ขายฝากจะเสียภาษีเฉพาะดอกเบี้ยที่ได้จากการขายฝากเท่านั้น ซึ่งอัตราภาษีจะเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไป
 3. ยืดระยะเวลาการชำระหนี้ การขายฝากที่ดินช่วยให้ผู้ขายฝากยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได้ โดยผู้ซื้อฝากจะผ่อนชำระเงินให้แก่ผู้ขายฝากเป็นงวดๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
 4. ความเสี่ยงต่ำ การขายฝากที่ดินมีความเสี่ยงน้อยกว่าการจำนองที่ดิน เนื่องจากผู้ขายฝากยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่อไป หากผู้ซื้อฝากผิดนัดชำระหนี้ ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้ โดยชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อฝาก
 5. เอกสารไม่ยุ่งยาก เอกสารสำหรับการขายฝากที่ดินน้อยกว่าการจำนองที่ดิน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงการกู้ยืมเงิน
 6. ระยะเวลาดำเนินการรวดเร็ว การจดทะเบียนขายฝากที่ดินใช้เวลาน้อยกว่าการจดทะเบียนจำนองที่ดิน เนื่องจากไม่ต้องมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้ซื้อฝาก
 7. ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายในการขายฝากที่ดินต่ำกว่าการจำนองที่ดิน เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนอง
 8. เหมาะกับผู้ที่มีที่ดินเป็นหลักประกัน การขายฝากที่ดินเหมาะกับผู้ที่มีที่ดินเป็นหลักประกัน โดยผู้ขายฝากยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่อไป หากชำระหนี้ครบถ้วนตามกำหนด ผู้ขายฝากจะได้รับที่ดินคืนดังเดิม
 9. เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อนโต การขายฝากที่ดินเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อนโต เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนกิจการ หรือเพื่อชำระหนี้สินอื่นๆ
 10. เหมาะกับผู้ที่ต้องการยืดระยะเวลาการชำระหนี้ การขายฝากที่ดินเหมาะกับผู้ที่ต้องการยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได้ โดยผู้ซื้อฝากจะผ่อนชำระเงินให้แก่ผู้ขายฝากเป็นงวดๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

อย่างไรก็ตาม การขายฝากที่ดินก็มีข้อเสียบางประการ ดังนี้

 • ผู้ขายฝากอาจเสียเปรียบหากผู้ซื้อฝากผิดนัดชำระหนี้
 • ผู้ขายฝากอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนขายฝากที่ดิน
 • หากผู้ขายฝากต้องการไถ่ถอนที่ดินคืนก่อนกำหนด อาจต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่าการชำระตามกำหนด
 • ก่อนตัดสินใจขายฝากที่ดิน ผู้ขายฝากควรศึกษาข้อดีและข้อเสียให้รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง
ทำความรู้จัก ขายฝากที่ดิน คืออะไร

สรุป ทำไมต้องขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดินน่ากลัวไหม กล่าวคือ การขายฝากที่ดินเหมาะกับผู้ที่ต้องการยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได้ สัญญาขายฝากที่ดิน โดยผู้ซื้อฝากจะผ่อนชำระเงินให้แก่ผู้ขายฝากเป็นงวดๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อนตัดสินใจขายฝากที่ดิน ผู้ขายฝากควรศึกษาข้อดีและข้อเสียให้รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้ โดยชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อฝาก โดยอาจไถ่ถอนที่ดินคืนก่อนกำหนด หรือไถ่ถอนที่ดินคืนเมื่อครบกำหนดชำระหนี้ ในทุกกรณี การตัดสินใจที่ดีในการขายฝากที่ดินต้องพิจารณาถึงผลกระทบทั้งด้านบุคคลและท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในระยะยาว

10 เหตุผล ทำไมต้องขายฝากที่ดิน 2567

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์