ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์, ตลาดสดเทศบาลบ้านเหนือ, ที่ว่าการอำเภอแม่สอด, โรงเรียนสรรพวิทยาคม