ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

ตลาดสหกรณ์ 3 ปากเกร็ด, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, บีไฮฟ์ เมืองทองธานีเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ