ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะฮีัเหนือ, องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี, สวนพฤกษา สกลนคร