ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

โรงเรียน ศาลาคู้, PTT Station ปั้ม ปตท. (ราษฎร์อุทิศ 35, ตลาดนัดแยกบาแล