ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดบ้านหนองแข้, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านราชธานี, โรงเรียนบ้านราชธานี