ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปทุมธานี, วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง