ที่ดินเปล่า

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

PTT Station ปตท.ชัยภูมิ-ตาดโตน(ขาออก) หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส, โลตัส ชัยภูมิ, ถนนคนเดิน (ชัยภูมิ) Night Bazaar