บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 1 หลัง

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, ตลาดสดเกรียงไกร