ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1 ยูนิต

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลบางนา1, เซ็นทรัล บางนา, บิ๊กซี บางนา, โรงพยาบาลไทยนครินทร์