ห้องพักชุดอาศัย 1 ยูนิต

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

BTS สะพานใหม่, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดอนเมือง, โรงพยาบาลซีจีเอช