อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

7-Eleven สาขา วิเศษสุขนครคอนโด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี