ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

PTT Station ปตท.จิฟฟี่ ฉะเชิงเทรา-บางไผ่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่, โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา