ขายฝากเงินกู้ในระบบ หรือเงินกู้นอกระบบ?

Land for Loan
ขายฝากเงินกู้ในระบบ

ขายฝากเงินกู้ในระบบ หรือเงินกู้นอกระบบ?

การขายฝากเงินกู้ในระบบ หรือเงินกู้นอกระบบ ถูกหรือผิดกฏหมาย มีกฏหมายใดรองรับหรือไม่ มาหาคำตอบกับ land for loan ได้เลย

        ในปัจจุบันบางคนมีความจำเป็น ต้องการตัวช่วย แต่ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใคร ก็เริ่มมองหาวิธีกู้เงินนอกระบบ เอามาต่อยอดให้ชีวิตได้ก้าวต่อไป “หนี้นอกระบบ”  คำสั้นๆ ที่เหมือนเป็นฝันร้ายสำหรับใครหลายคน  แต่คำถามที่ตามมา คือ แล้วการขายฝากมันเป็นเงินกู้ในระบบ หรือนอกระบบ ถูกกฎหมายหรือไม่ ปลอดภัยหรือเปล่า เพราะนั่นหมายถึงภาระดอกเบี้ยที่งอกเงยขึ้นจนลูกหนี้หลายคนต้องหาเงินมาผ่อนจนท้อใจ วันนี้เรามีคำตอบให้ทุกท่านค่ะ แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ เงินกู้นอกระบบ และเงินกู้ในระบบกันก่อนค่ะ

เงินกู้นอกระบบ

        เงินกู้นอกระบบ คือ เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่ผ่านระบบของสถาบันการเงิน หรือไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง เป็นการกู้เงินที่ไม่มีการรับรองตามกฎหมาย ขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ขอกู้และผู้ให้กู้ เป็นเงินกู้ที่ไม่มีระเบียบข้อบังคับใช้กับเจ้าหนี้ มีลักษณะเป็นการยืมเงินปากเปล่า อาจมีเพียงแค่ทำบันทึกข้อความ ทำสัญญาไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น หรือบางครั้งต้นทางของเงินอาจมาจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การพนัน ยาเสพติด หรือการฟอกเงิน เมื่อเรากู้นอกระบบ เงินที่ได้มาก็จะถือเป็นหนี้นอกระบบ หรืออย่างที่เราพบเห็นสื่อโฆษณาเชิญชวนทั่วๆไป เช่น พวกเงินด่วนทั้งหลายที่มีการแปะประกาศตามรั้ว ตามเสาไฟฟ้า หรือมีการบอกต่อกันแบบปากต่อปาก หรือเป็นการปล่อยกู้กันเองในกลุ่มคนรู้จัก รวมถึงสื่อตามอินเทอร์เน็ตต่างๆ ที่ไม่ได้มีการรับรองตามกฎหมาย

        หนี้นอกระบบจะมีทั้งหนี้ระยะสั้น หรือรายวัน และหนี้ระยะยาว โดยหนี้ระยะสั้น เจ้าหนี้จะเก็บดอกเบี้ยรายวัน โดยบวกเข้าไปกับเงินต้นที่ต้องจ่ายแต่ละวัน และหนี้ระยะยาว ซึ่งมักเป็นการปล่อยกู้มากกว่า 1 เดือนขึ้นไป เจ้าหนี้จะเก็บดอกเบี้ยรายเดือนจนกว่าจะมีเงินต้นมาใช้คืน บางรายหากกู้เป็นจำนวนมากก็จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้ด้วย การกู้เงินนอกระบบมีข้อดีเด่น ๆ เพียงข้อเดียวคือ ความสะดวก เพราะไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอนเหมือนการกู้ผ่านสถาบันการเงิน จึงได้เงินง่ายและไวกว่า

ความเสี่ยงของการกู้เงินนอกระบบ

 1. ดอกเบี้ยมหาโหด
 2. ดอกเบี้ยทบต้นทบดอก
 3. บั่นทอนสวัสดิภาพ
 4. ตรวจสอบไม่ได้ กฎหมายไม่คุ้มครอง

ข้อดีของเงินกู้นอกระบบ

 1. กู้ง่าย อนุมัติไว
 2. มีทั้งแบบมีหลักทรัพย์และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่กรณีไม่มีหลักทรัพย์ดอกเบี้ยจะสูงกว่า
 3. ไม่เช็กเครดิตบุโร และดูความสามารถการชำระหนี้

ข้อเสียของเงินกู้นอกระบบ

 1. ดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
 2. ต้องจ่ายเป็นรายวัน, รายเดือน
 3. มักได้รับวงเงินน้อยมาก
 4. ยากที่จะปิดภาระหนี้ได้

เงินกู้ในระบบ

        แหล่งเงินกู้ในระบบ คือ แหล่งเงินกู้จากธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยเงินกู้ได้ นับว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่ต้องการใช้เงินทุนเป็นอย่างมาก เพราะคือ การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบ มีกฎหมายรองรับ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยภายใต้กฎหมายกำหนด เป็นระบบระเบียบ ตรวจสอบได้ และกฎเกณฑ์ปฏิบัติชัดเจน ทั้งในส่วนของเจ้าหนี้ และลูกหนี้ จะได้รับสิทธิ และการคุ้มครองถูกต้องตามกฎหมาย

        มีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง เป็นผู้ควบคุมอัตราดอกเบี้ย เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกันต้องไม่เกิน 28% ต่อปี

นอกจากนี้ภาครัฐยังควบคุมดูแลขั้นตอนการดำเนินงานของการกู้ยืมเงินในระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบ หรือเสียเปรียบกันระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีในการกู้เงินนอกระบบ

ข้อดีของเงินกู้ในระบบ

 1. สามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือน
 2. อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด
 3. สามารถผ่อนได้นาน เกิน 10 ปี ขึ้นไป

ข้อเสียของเงินกู้ในระบบ

 1. ใช้เวลาในการยื่นกู้และรออนุมัตินาน
 2. ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 3. เช็กเครดิตบุโร

        การขายฝาก เป็น ขั้นตอนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบหนึ่ง ที่มีกฎหมายกำหนด และ มีการควบคุมโดยกฎหมาย ในการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งการขายฝากเงินกู้ในระบบระหว่างบุคคล(หรือนิติบุคคล) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เนื่องจากต้องทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน และมีกฎหมายรองรับถูกต้อง เช่น ขั้นตอนการทำสัญญา อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา เป็นต้น จะได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้อง โดย กฎหมายขายฝาก เพื่อช่วยป้องกันเจ้าของที่ดินโดนเอาเปรียบและป้องกันการถูกยึดทรัพย์โดยนายทุนนอกระบบ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาของการขายฝากก็คือ การคิดดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากผู้ขายฝากไม่มีทางเลือกมากนัก และอีกปัญหาสำคัญก็คือเงื่อนเวลาของสัญญาขายฝาก ที่นายทุนทั่วไปในปัจจุบันจะกำหนดไว้สั้นๆเพียงแค่ 3-6 เดือน ทำให้เป็นไปได้ยากที่จะสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ ทั้งสองประเด็นหลักนี้ ทำให้การขายฝากถูกมองในภาพลบ และถูกเข้าใจว่าเป็นการกู้เงินนอกระบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan Best Deal Guarantee วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์