ขายฝาก VS ฝากขาย ต่างกันอย่างไร

Land for Loan
ขายฝาก VS ฝากขาย

ขายฝาก VS ฝากขาย ต่างกันอย่างไร

ขายฝาก VS ฝากขาย ความหมายนั้นต่างกัน วันนี้เพื่อไม่ไห้เกิดความเข้าใจผิด เราจะมาอธิบาย พร้อมสรุปว่า 2 คำนี้แตกต่างกันอย่างไร

 ขายฝาก

        ขายฝาก คือ การทำนิติกรรมกู้ยืมเงินถือเป็นสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่ง มีกฎหมายรองรับ ซึ่งการขายฝากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ขายฝากจะนำอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ของผู้ขายฝาก (ลูกหนี้) มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมทำสัญญาโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ในการขายฝากมากกว่า ซึ่งการขายฝากลูกหนี้จะได้รับการอนุมัติกู้ยืมเงินอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอผ่านธนาคาร และมีโอกาสที่จะได้อนุมัติวงเงินสูงสุดมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ของราคาประเมิน และไม่จำเป็นต้องเช็คประวัติแบล็คลิส เครดิตทางการเงิน หรือ Statement ซึ่งลูกหนี้มีการทำนิติกรรมซื้อฝาก-ขายฝากต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่ทำการจดทะเบียนฯ แต่ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าพ้นกำหนดไถ่ และลูกหนี้สามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ตามระยะเวลากำหนด (ไม่เกิน 10 ปีตามกฎหมาย) โดยเจ้าหนี้ต้องคืนทรัพย์สินให้โดยไม่มีข้อยกเว้น นอกเสียจากว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้จนเลยระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่มาขอต่อสัญญา เจ้าหนี้จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นโดยสมบูรณ์ ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยสูงสุดต่อปี 15 เปอร์เซ็นต์ และได้รับเงินทุนคืนเมื่อมีการไถ่ถอน แต่หากยังอยู่ในช่วงเวลาระหว่างสัญญาการขายฝากเจ้าหนี้ไม่สามารถนำทรัพย์สินนั้นไปทำนิติกรรมใด ๆ ได้

ขายฝาก

ฝากขาย

        ฝากขาย คือ นั้นมีความหมายตรงๆตัว การที่ผู้ฝากขาย (เจ้าของอสังหาริมทรัพย์) ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน ที่ดิน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ นำทรัพย์สินของตนไปฝากให้ตัวแทนนายหน้า , โบรกเกอร์ ช่วยทำการโฆษณา,ประชาสัมพันธ์ ช่วยขายบ้าน ขายที่ดิน หรือคอนโด ขายทรัพย์สินให้กับเจ้าของทรัพย์ ช่วยทำให้ขายได้ง่ายและเร็วมากขึ้น โดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นให้ตัวแทนนายหน้าประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ของหลักทรัพย์ที่ขายได้ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่ได้โอนไปให้ตัวแทนนายหน้า แต่จะถูกโอนก็ต่อเมื่อมีการขายทรัพย์สินได้จริง

 

ฝากขาย

ข้อดีการขายฝาก

 1. การขายฝากลูกหนี้จะได้รับการอนุมัติกู้ยืมเงินอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอผ่านธนาคาร
 2. สามารถได้วงเงินสูงสุดมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ของราคาประเมิน
 3. มีการทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ กรมที่ดิน จึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
 4. ไม่จำเป็นต้องเช็คประวัติแบล็คลิส เครดิตทางการเงิน หรือ Statement
 5. สามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้
 6. สามารถขยายระยะเวลาไถ่ถอนออกไป ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี หากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้
 7. ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าพ้นกำหนดไถ่

สรุปขายฝาก VS ฝากขายต่างกันอย่างไร

 1. การขายฝาก ทำนิติกรรม สัญญาซื้อฝาก-ขายฝาก ที่กรมที่ดิน แต่ การฝากขาย มีการพูดคุยแล้วทำสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกันเองเรื่องค่าคอมมิชชั่นให้ตัวแทนนายหน้า
 2. การขายฝาก คู่สัญญาคือ ผู้ขายฝากกับผู้รับซื้อฝาก แต่ การฝากขาย คู่สัญญาคือ เจ้าของทรัพย์สิน – ตัวแทน/ นายหน้า
 3. การขายฝาก ลักษณะธุรกรรม การขายและให้โอกาสการซื้อคืนได้ แต่การฝากขาย ลักษณะธุรกรรม เป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง มอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลใดๆ เป็นผู้ขายทรัพย์สินแทนตน และได้ค่าตอบแทนเป็นค่ากำเหน็จ
 4. การขายฝาก โอนกรรมสิทธิ์ทันทีที่มีการทำสัญญาต่อเจ้าพนักงาน แต่ฝากขาย จะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้นายหน้า แต่จะโอนต่อเมื่อมีการขายทรัพย์ให้กับผู้ที่รับซื้อ
 5. การขายฝาก กรรมสิทธิ์ ในที่ดินเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียน การฝากขาย กรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินยังคงเป็นของเจ้าของทรัพย์ จนกว่าจะมีการเสนอขาย และทำสัญญาเป็นหนังสือ และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
 6. การขายฝาก ถึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์แต่สามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ และยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าพ้นกำหนดไถ่ แต่การฝากขาย เปลี่ยนโอนเจ้าของขายขาดทันที
 7. การขายฝากต้องจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดสัญญา หากแต่การฝากขาย เป็นการขายขาด จึงไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

        การขายฝากกับฝากขาย มีความหมายแตกต่างกัน และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการต่างกัน การขายฝากคือ การขายให้ผู้รับซื้อฝากและมีโอกาสการซื้อคืนได้ แต่การฝากขาย คือการเอาทรัพย์ไปฝากให้กับนายหน้าเพื่อขายขาด หวังว่าผู้อ่าน จะสามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องจากวัตถุประสงค์และความต้องการ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan Best Deal Guarantee วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์