เป็นเจ้าของบ้านง่ายๆ ด้วยโมเดล จำนอง ขายฝาก ใช้เงินสดเพียงครึ่งเดียว

เป็นเจ้าของบ้านง่ายๆ ด้วยโมเดล จำนอง ขายฝาก ใช้เงินสดเพียงครึ่งเดียว เป็นเจ้าของบ้านง่ายๆ ด้วยโมเดล จำนอง ขายฝาก ในปัจจุบันการได้รับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อซื้อบ้านหลังแรกนั้นกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดและรัดกุมมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้ไม่มากนัก ซึ่งเป็นผลมาจากการระมัดระวังความเสี่ยงและต้องการรักษาวินัยทางการเงินและคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร สถานการณ์นี้ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและรูปแบบการเงินใหม่ๆ ที่จะช่วยเอื้อให้กลุ่มผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การกู้ยืมของธนาคาร สามารถก้าวเป็นเจ้าของบ้านได้ โดยมี 2 วิธีการหลักๆ ดังนี้ 📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน 📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก 📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง 📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน 📌 เป็นนายทุนโดยตรง 📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ 📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย 📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล สอบถามเพิ่มเติม การเช่าซื้อบ้าน (Rent to Buy) 1) การเช่าซื้อบ้าน...

Read More

สาเหตุอะไรที่ทำให้ สัญญาขายฝากเป็นโมฆะ

การทำธุรกรรมทางที่ดินไม่ว่าจะเป็นการจำนอง ขายฝาก หรือกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ต้องมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสองฝ่าย หากไม่ทำสัญญาอาจทำให้มีผลทางกฎหมายหรืออาจโดนเอาเปรียบได้ เพื่อให้เป็นการตกลงระหว่างกันว่ามีความเข้าใจตรงกัน ทั้งจำนวนเงิน ระยะเวลา ข้อตกลงระหว่างกัน แต่บางกรณีที่ทำสัญญาขายฝากไปแล้วอาจเป็นโมฆะได้

Read More

ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จำนองได้ไหม

เป็นคำถามที่หลายคนสงใส หากไม่มีโฉนด แล้วเดือนร้อนเรื่องเงิน อยากเอาโฉนดของ พ่อ แม่ ญาติหรือคนใกล้ตัวมาจำนองได้ไหม หรือถ้าหากโดนขโมยโฉนดที่ดิน แล้วปลอมแปลงลายเซ็นมอบอำนาจ เพื่อทำธุรกรรมจำนอง จะทำอย่างไร

Read More

ที่ดินตาบอด จำนองขายฝากได้รึเปล่า

วันนี้เราจะมาจะอธิบายคำว่า ที่ดินตาบอด บางคนอาจจะมีที่ดินตาบอดอยู่ และคงหนักใจไม่ใช่น้อยเพราะไม่มีทางออกสู่สาธารณะ จะขายทิ้งก็กลัวได้ราคาไม่ดี จะสร้างที่อยู่อาศัยก็กลัวไม่มีทางออกแล้วหากอยากจำนองได้ไหม ขายฝากได้รึป่าว และอยากรู้ว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

Read More

นส. 3 ก จำนองได้ไหม คำถามที่ทุกคนอยากรู้ ?

สำหรับ นส. 3 ก หรือครุฑเขียวนั้น คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน เป็นหนังสือยืนยันการทำประโยชน์จากกรมที่ดิน เพื่อนรับรองว่าเรามีสิทธิจะใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนนั้น

Read More

ขายฝาก VS ฝากขาย ต่างกันอย่างไร

การขายฝาก และการฝากขาย ฟังดูเหมือนไม่ต่างกัน แต่จริงๆแล้ว ความหมายนั้นต่างกัน วันนี้เพื่อไม่ไห้เกิดความเข้าใจผิด เราจะมาอธิบาย พร้อมสรุปว่า 2 คำนี้แตกต่างกันอย่างไร

Read More

3 ข้อควรรู้ ค่าธรรมเนียมขายฝาก อย่างละเอียด

สำหรับค่าธรรมเนียม จะมี 2 ส่วนที่ต้องชำระ คือ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนขายฝากที่กรมที่ดิน และชำระค่าคอม หรือค่านายหน้า

Read More

สัญญาขายฝาก คืออะไร

สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เหมือนสัญญาซื้อขายทั่วไป แต่มีข้อตกลงแตกต่างกันตรงที่ ผู้ขายฝากจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนต้องขอไถ่ถอนภายในกําหนดเวลาสัญญาขายฝาก

Read More

ขายฝากกับ บุคคล VS บริษัท เลือกอันไหนดีกว่ากัน

รู้แล้วไม่ผิดหวัง! ขายฝากกับบุคคลหรือขายฝากกับบริษัท เลือกอันไหนดีกว่ากัน

Read More