ติดจำนอง สร้างบ้านได้ไหม

Land for Loan
ติดจำนอง สร้างบ้านได้ไหม

ติดจำนอง สร้างบ้านได้ไหม

ติดจำนอง สร้างบ้านได้ไหม ที่ดินติดจำนอง คือ ที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้ทำการจำนองไว้กับเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะบังคับขายที่ดินเพื่อชำระหนี้ หากผู้จำนองไม่ชำระหนี้ตามกำหนด

ข้อจำกัดที่ดินติดจำนอง

คำถามที่หลายคนสงสัยคือ หากที่ดินติดจำนอง สามารถสร้างบ้านได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ แต่มีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

 • ผู้จำนองต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหนี้

ก่อนสร้างบ้านบนที่ดินติดจำนอง ผู้จำนองจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหนี้ก่อน โดยเจ้าหนี้อาจกำหนดเงื่อนไขในการขออนุญาต เช่น ต้องมีแผนการก่อสร้างที่ชัดเจน ต้องมีวงเงินก่อสร้างที่แน่นอน เป็นต้น

 • ต้องมีการจดทะเบียนการใช้ประโยชน์

เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหนี้แล้ว ผู้จำนองจะต้องดำเนินการจดทะเบียนการใช้ประโยชน์จากที่ดินกับสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยต้องแนบเอกสารประกอบ เช่น หนังสืออนุญาตจากเจ้าหนี้ แผนการก่อสร้าง เป็นต้น

 • ต้องชำระหนี้ตามกำหนด

ผู้จำนองจะต้องชำระหนี้ตามกำหนดที่ตกลงกับเจ้าหนี้ หากผู้จำนองไม่ชำระหนี้ตามกำหนด เจ้าหนี้อาจบังคับขายที่ดินเพื่อชำระหนี้ ซึ่งอาจทำให้ผู้จำนองสูญเสียบ้านที่สร้างไว้

ข้อดีของ แลนด์ฟอร์โลน โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ข้อดีของการสร้างบ้านบนที่ดินติดจำนอง

การสร้างบ้านบนที่ดินติดจำนองมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • สามารถใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ได้
 • สามารถผ่อนชำระค่าก่อสร้างได้
 • ไม่ต้องมีเงินสดก้อนใหญ่ในการซื้อที่ดิน

ข้อควรระวังในการสร้างบ้านบนที่ดินติดจำนอง

การสร้างบ้านบนที่ดินติดจำนองก็มีความเสี่ยงบางประการ ดังนี้

 • หากไม่ชำระหนี้ตามกำหนด อาจสูญเสียบ้านที่สร้างไว้
 • อาจถูกเจ้าหนี้บังคับขายที่ดินเพื่อชำระหนี้
 • อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

แนวทางในการขออนุญาตจากเจ้าหนี้บนที่ดินติดจำนอง

แนวทางในการขออนุญาตจากเจ้าหนี้ในการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินติดจำนอง มีดังนี้

 1. ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อแจ้งความประสงค์ในการปลูกสร้างบ้าน
 2. ยื่นเอกสารประกอบ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) แผนการก่อสร้าง เป็นต้น
 3. เจรจาตกลงกับเจ้าหนี้เกี่ยวกับเงื่อนไขในการปลูกสร้างบ้าน เช่น วงเงินก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง เป็นต้น
 4. ลงนามในหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตจากเจ้าหนี้บนที่ดินติดจำนอง

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตจากเจ้าหนี้ในการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินติดจำนอง มีดังนี้

 • บัตรประชาชนของผู้จำนอง
 • ทะเบียนบ้านของผู้จำนอง
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ของที่ดิน
 • แผนการก่อสร้างบ้าน

ตัวอย่างการขออนุญาตจากเจ้าหนี้

ตัวอย่างการขออนุญาตจากเจ้าหนี้ในการปลูกสร้างบ้าน เช่น

 • นายสมชายเป็นเจ้าของที่ดินติดจำนอง และต้องการขออนุญาตจากธนาคารเพื่อปลูกสร้างบ้าน นายสมชายจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งความประสงค์ในการปลูกสร้างบ้าน และยื่นเอกสารประกอบ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) แผนการก่อสร้าง เป็นต้น จากนั้น นายสมชายจะต้องเจรจาตกลงกับธนาคารเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปลูกสร้างบ้าน เช่น วงเงินก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง เป็นต้น หากธนาคารอนุมัติ นายสมชายจะต้องลงนามในหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน

คำแนะนำในการขออนุญาตจากเจ้าหนี้

ผู้จำนองควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ก่อนขออนุญาตจากเจ้าหนี้ ดังนี้

 • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จำนองและเจ้าหนี้ หากผู้จำนองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็อาจให้ความร่วมมือในการขออนุญาตได้ง่ายขึ้น
 • วัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างบ้าน ผู้จำนองควรมีวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างบ้านที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถอธิบายเหตุผลในการขออนุญาตได้อย่างเหมาะสม
 • วงเงินก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้าง ผู้จำนองควรกำหนดวงเงินก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างที่สมเหตุสมผล เพื่อให้เจ้าหนี้พิจารณาอนุมัติได้ง่ายขึ้น
 • แผนการก่อสร้าง ผู้จำนองควรจัดทำแผนการก่อสร้างที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจว่าผู้จำนองสามารถก่อสร้างบ้านได้สำเร็จ
สรุป ติดจำนอง สร้างบ้านได้ไหม

การสร้างบ้านบนที่ดินติดจำนองสามารถทำได้ แต่มีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ผู้จำนองควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถป้องกันความเสี่ยงและรักษาสิทธิของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์