สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ ต้องที่ “แลนด์ฟอร์โลน”

Land for Loan
สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ 2567

สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ผู้กู้นำบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ไปจำนองกับธนาคาร เพื่อนำเงินก้อนออกมาใช้ตามความต้องการ เช่น ลงทุน ซื้อรถ ชำระหนี้บัตรเครดิต หรือใช้จ่ายอื่นๆ โดยผู้กู้จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ การเป็นเจ้าของบ้านเป็นฝันที่ใหญ่ของหลายคน แต่บางครั้งการดำเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้การเติบโตของอาชีพอิสระกลายเป็นที่นิยมมากขึ้น  การผลิตรายได้และความเสมอภาคที่คลุมเครือเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้มีอาชีพอิสระพบกับความท้าทายในการเข้าถึงสินเชื่อบ้าน อย่างไรก็ตาม สินเชื่อบ้าน และที่ดิน วันนี้เราจะสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอสินเชื่อบ้านและแลกเงินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระในบทความนี้

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน สำหรับอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ก็สามารถขอสินเชื่อบ้านแลกเงินได้เช่นกัน แต่อาจจะมีเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าผู้ที่มีรายได้ประจำ เนื่องจากสถาบันการเงินอาจมองว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระมีความเสี่ยงสูงกว่าในการชำระหนี้

ข้อดีของ แลนด์ฟอร์โลน โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ

แลนด์ฟอร์โลน สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ

แลนด์ฟอร์โลน (Land for Loan) เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงินและสินเชื่อประเภทอื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการเงินก้อนเพื่อนำไปใช้ตามความต้องการ เช่น ลงทุน ซื้อรถ ชำระหนี้บัตรเครดิต หรือใช้จ่ายอื่นๆ การทำสินเชื่อบ้านเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายและถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้กู้ทุกประเภท สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ แลนด์ฟอร์โลนเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่มีรายได้แปรปรวน ในบทความนี้ เราจะสำรวจแนวทางแลนด์ฟอร์โลนสำหรับสินเชื่อบ้านแลกเงินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

คำแนะนำในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน แลนด์ฟอร์โลน

แนวทางของแลนด์ฟอร์โลน

บ้านแลกเงินกสิกรผ่านยากไหม โดย แลนด์ฟอร์โลน คือสินทรัพย์ที่ไม่สามารถโยกย้ายได้ เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในกระบวนการทำสินเชื่อบ้านแลกเงิน คุณสามารถใช้แลนด์ฟอร์โลนเป็นสินทรัพย์ประกันได้ ทำให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระที่มีที่ดินสามารถทำสินเชื่อบ้านได้ง่ายขึ้น

การทำสินเชื่อบ้านแลกเงิน ขั้นตอนพื้นฐาน

สินเชื่อบ้านแลกเงินกี่วันอนุมัติ ขั้นตอนการทำสินเชื่อบ้านแลกเงินไม่ต่างจากกระบวนการปกติ สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ คุณต้องมีประวัติเครดิตที่ดี รายได้มั่นคง และเอกสารที่เป็นประจำ การทำความเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดจะช่วยให้คุณมีความสำเร็จในการทำสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน แลนด์ฟอร์โลน

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
 • มีบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่ปลอดภาระมาจำนองกับแลนด์ฟอร์โลน
 • มีรายได้แน่นอนและสามารถชำระหนี้ได้
 • มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอิสระไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีหลักฐานแสดงรายได้ เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้าง สัญญาจ้างงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงรายได้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน แลนด์ฟอร์โลน

 1. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาจำนอง
 3. สำเนาใบประเมินราคาหลักทรัพย์
 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล)
 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 6. สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 7. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้าง สัญญาจ้างงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงรายได้

ข้อดีของสินเชื่อบ้านแลกเงิน แลนด์ฟอร์โลน

 • อนุมัติง่าย
 • วงเงินกู้สูง
 • ผ่อนชำระได้นาน
 • ไม่เช็คเครดิตบูโร

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงิน แลนด์ฟอร์โลน

 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงิน แลนด์ฟอร์โลน เริ่มต้นที่ 0.75% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านแลกเงิน แลนด์ฟอร์โลน
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านแลกเงิน แลนด์ฟอร์โลน สูงสุด 30 ปี

คำแนะนำในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน แลนด์ฟอร์โลน

 • ศึกษาข้อมูลสินเชื่อบ้านแลกเงินจากแลนด์ฟอร์โลน เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจยื่นกู้
 • เตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • คำนวณความสามารถในการผ่อนชำระให้เหมาะสมกับรายได้
 • ชำระหนี้ตรงเวลาตามกำหนด
การทำสินเชื่อบ้านแลกเงิน ขั้นตอนพื้นฐาน

สรุป สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการเงินก้อนเพื่อนำไปใช้ตามความต้องการ โดย สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ ผู้กู้ควรศึกษาข้อมูลสินเชื่ออย่างละเอียดและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นกู้ เพื่อให้มีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อและสามารถชำระหนี้ได้อย่างสบายใจ

แลนด์ฟอร์โลน สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการเงินก้อนเพื่อนำไปใช้ตามความต้องการ โดยผู้กู้ สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ ควรศึกษาข้อมูลสินเชื่ออย่างละเอียดและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นกู้ เพื่อให้มีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อและสามารถชำระหนี้ได้อย่างสบายใจ โดยรวมแล้ว สินเชื่อบ้านแลกเงิน แลนด์ฟอร์โลน สินเชื่อบ้าน และที่ดิน  อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการเงินก้อนเพื่อนำไปใช้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพอิสระควรศึกษาข้อมูลสินเชื่ออย่างละเอียดและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นกู้ เพื่อให้มีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อและสามารถชำระหนี้ได้อย่างสบาย

สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ 2567

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์