นส. 3 ก จำนองได้ไหม คำถามที่ทุกคนอยากรู้ ?

Land for Loan
นส. 3 ก จำนองได้ไหม

นส. 3 ก จำนองได้ไหม คำถามที่ทุกคนอยากรู้ ?

นส. 3 ก จำนองได้ไหม มีข้อกฏหมายกำหนดไว้หรือไม่ แตกต่างกับ นส. 3 อย่างไร หากทำได้มีข้อควรระวังอะไรบ้าง

นส. 3 ก คืออะไร

        สำหรับ นส. 3 ก หรือครุฑเขียวนั้น คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน เป็นหนังสือยืนยันการทำประโยชน์จากกรมที่ดิน เพื่อนรับรองว่าเรามีสิทธิจะใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนนั้น โดยออกให้ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่ง เนื้อที่ ขอบเขตชัดเจน โดยนส. 3 ก เป็น 1 ใน 3 ประเภท ที่แยกย่อยออกมาจาก นส. 3 หรือในชื่อเต็มว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน โดยมีตราครุฑสีเขียว อนาคตสามารถออกเป็นโฉนดได้ และสามารถซื้อขายจำนองได้โดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศจากทางราชการ 30 วัน สามารถจดทะเบียนซื้อขายได้ทันที แต่ต้องระวังหากที่ดินทับซ้อนพื้นที่ป่า หรือพื้นที่ของราชการ จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน หรือครุฑแดงได้

        ซึ่ง นส. 3 นั้นจะเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเอง

ที่ดิน นส. 3 ต่างยังไงกับ ที่ดิน นส. 3 ก

        ที่ดิน นส. 3 ก เป็นหนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ ที่ดิน นส. 3 ก็เช่นกัน หากแต่ ที่ดิน นส. 3 ก เป็นหนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต สามารถซื้อ-ขาย-โอน-จดจำนองได้ และสามารถเสียสิทธิได้ หากโดนผู้อื่นครอบครองเกิน1ปี แต่ที่ดิน นส. 3 เป็นหนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ ไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ ไม่ได้วัดพื้นที่โดยละเอียด สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต สามารถซื้อ-ขาย-โอน-จดจำนองได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ซื้อมักรอให้มั่นใจว่าสามารถออกโฉนดได้ก่อนจึงทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันและสามารถเสียสิทธิได้ หากโดนผู้อื่นครอบครองเกิน1ปี

ที่ดิน นส. 3 ก ตกทอดเป็นมรดกได้หรือไม่

        เมื่อผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน นส. 3 ก ได้ถึงแก่กรรม ในทางกฎหมายแล้ว ที่ดินเหล่านั้นจะถือเป็นกองมรดก ซึ่งตกทอดแก่ทายาทของผู้ตายโดยสิทธิตามกฎหมาย แต่การที่ทายาทจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ดินจะต้องมีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ด้วย

ข้อสำคัญ นส. 3 ก

  • หากอยากเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน ก็สามารถนำ นส. 3 ก ไปยังสำนักงานที่ดินในจังหวัดท้องที่นั้นๆ เพื่อยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินได้เลย
  • หากต้องการซื้อหรือขายที่ดินนี้ ก็สามารถจดทะเบียนซื้อหรือขายได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศจากทางราชการ 30 วัน
  • ส่วนในกรณีที่ที่ดินประเภท นส. 3 ก นี้เปลี่ยนเป็นโฉนด และไม่มีข้อกำหนดห้ามโอนใดๆ ตามกฎหมาย ก็สามารถทำการซื้อหรือขายได้ทันทีเช่นกัน
  • หากผู้ที่ขายที่ดินให้เราเกิดเสียชีวิตขึ้นมา ในกรณีที่เราซื้อที่ดินจากผู้อื่นมาแล้ว ได้ทำสัญญาซื้อ-ขายกันเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเข้าครอบครองหลังทำสัญญาโดยทันที แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนไว้ อยากให้ทางกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อของเรา เราต้องได้ชื่อว่าเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และต้องเป็นผู้ครอบครองที่ดินประเภท นส. 3 ก อยู่จริง ก็สามารถนำหลักฐานจาก นส. 3 ก นี้ไปยื่นขดจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ทางราชการได้ หรือหากมีคำสั่งของศาลออกมาว่าเราเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบครอบครองที่ดินใน นส. 3 ก เราก็สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานในการขอจดทะเบียนได้เช่นกัน

ที่ดินน.ส.3 ก. จำนองได้ไหม

        สามารถจำนองกันได้ ที่ดิน น.ส.3 ก. (ครุฑสีเขียว) เป็นหนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ในอนาคต สามารถซื้อ-ขาย-โอน-จดจำนองได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ ผู้รับซื้อฝากต้องตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้ดีว่า มีพื้นที่ตรงตามที่ระบุในเอกสาร น.ส.3 ก. มั้ย เพราะว่า น.ส.3 ก. นั้นพื้นที่จะอาจจะไม่ถูกต้อง100%ได้ เนื่องจาก น.ส.3 ก. จะไม่มีหลักหมุดเหมือนที่ดินที่ได้มีการออกโฉนดแล้ว นอกจากนี้ ที่ดิน น.ส.3 ก. ในการโอนกรรมสิทธิ์นั้น จะสมบูรณ์โดยแค่ส่งมอบการครอบครองให้กันเท่านั้น ดังนั้น ผู้รับซื้อฝากหรือผู้ที่ซื้อที่ดิน น.ส.3 ก. จึงต้องหมั่นไปตรวจสอบที่ดินแปลงนั้นอยู่เสมอ

โฉนดที่ดินที่สามารถจำนองได้

โฉนดแบบไหนจำนองได้

  1. โฉนดที่ดิน น.ส.4 (ครุฑสีแดง) เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีระวางภาพถ่ายทางอากาศ สามารถระบุขอบเขตได้ขัดเจน เสียสิทธิได้ หากโดนครอบครองปรปักษ์ 10 ปี
  2. ที่ดิน น.ส.3 ก. (ครุฑสีเขียว) เป็นหนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ในอนาคต เสียสิทธิได้ หากโดนผู้อื่นครอบครองเกิน 1 ปี

        สรุป  คำถามที่ดิน นส. 3 ก  จำนองได้ไหม นั้น ที่ดิน น.ส.3 ก. (ครุฑสีเขียว) เป็นหนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ในอนาคต สามารถซื้อ-ขาย-โอน-จดจำนองได้

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan Best Deal Guarantee วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์