ผิดสัญญาขายฝาก ต้องระวัง !!

Land for Loan
ผิดสัญญาขายฝาก ต้องระวัง

ผิดสัญญาขายฝาก

สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงว่าผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด แต่มีข้อตกลงพิเศษว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อฝาก (ผู้รับซื้อฝาก) เมื่อผู้ขายฝาก (ผู้ให้ซื้อฝาก) ชำระหนี้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา

หากผู้ขายฝากผิดสัญญาขายฝาก อาจเกิดผลเสียตามมาหลายประการ ดังนี้

  • ผู้ซื้อฝากอาจฟ้องผู้ขายฝากเพื่อบังคับให้ชำระหนี้

ผิดสัญญาขายฝาก หากผู้ขายฝากผิดสัญญาขายฝาก เช่น ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ผู้ซื้อฝากอาจฟ้องผู้ขายฝากเพื่อบังคับให้ชำระหนี้ หรืออาจฟ้องขอยึดทรัพย์ที่ขายฝากเพื่อชำระหนี้แทนก็ได้

  • ผู้ซื้อฝากอาจขอเพิกถอนสัญญาขายฝาก

หากผู้ขายฝากผิดสัญญาขายฝากอย่างร้ายแรง เช่น จำนำทรัพย์สินที่ขายฝากให้กับบุคคลอื่น ผู้ซื้อฝากอาจขอเพิกถอนสัญญาขายฝากได้ โดยผู้ขายฝากจะต้องคืนทรัพย์สินที่ขายฝากให้กับผู้ซื้อฝาก และชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อฝาก

  • ผู้ขายฝากอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

หากผู้ขายฝากผิดสัญญาขายฝากอย่างร้ายแรง เช่น จำนำทรัพย์สินที่ขายฝากให้กับบุคคลอื่น ผู้ขายฝากอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาฐานฉ้อโกงหรือยักยอกได้

ข้อดีของ แลนด์ฟอร์โลน โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ประเภทของการผิดสัญญาขายฝาก

การผิดสัญญาขายฝากสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • ผิดสัญญาขายฝากโดยผิดนัด

ความผิดนัดเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายฝากไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาขายฝาก ในกรณีนี้ ผู้ซื้อฝากอาจฟ้องผู้ขายฝากเพื่อบังคับให้ชำระหนี้ หรืออาจฟ้องขอยึดทรัพย์ที่ขายฝากเพื่อชำระหนี้แทนก็ได้

  • ผิดสัญญาขายฝากโดยละเมิด

ความผิดละเมิดเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายฝากกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อสัญญาขายฝาก เช่น จำนำทรัพย์สินที่ขายฝากให้กับบุคคลอื่น ในกรณีนี้ ผู้ซื้อฝากอาจขอเพิกถอนสัญญาขายฝากได้ หรืออาจฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาฐานฉ้อโกงหรือยักยอกได้

แนวทางการป้องกันการผิดสัญญาขายฝาก

ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากควรศึกษาและทำความเข้าใจสัญญาขายฝากอย่างรอบคอบก่อนลงนามในสัญญา เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดสัญญาขายฝากและผลเสียที่อาจตามมา โดยควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ดังนี้

  • เงื่อนไขของสัญญาขายฝาก

ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากควรศึกษาเงื่อนไขของสัญญาขายฝากอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงิน ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าไถ่ถอน และระยะเวลาการขายฝาก

  • ฐานะของผู้ขายฝาก

ผู้ซื้อฝากควรตรวจสอบฐานะของผู้ขายฝากก่อนทำสัญญาขายฝาก โดยพิจารณาจากเอกสารประกอบ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เป็นต้น

  • วัตถุประสงค์ในการขายฝาก

ผู้ขายฝากควรมีวัตถุประสงค์ในการขายฝากที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการแก้ไขเมื่อผิดสัญญาขายฝาก

หากผู้ขายฝากผิดสัญญาขายฝากแล้ว แนวทางการแก้ไขอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของการผิดสัญญาขายฝาก โดยสรุปได้ดังนี้

  • ผิดสัญญาขายฝากโดยผิดนัด

ผู้ขายฝากอาจเจรจากับผู้ซื้อฝากเพื่อขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ หรืออาจขอผ่อนชำระหนี้ก็ได้ หากไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ขายฝากอาจต้องเตรียมชำระหนี้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาขายฝาก หรืออาจถูกยึดทรัพย์ที่ขายฝากเพื่อชำระหนี้แทน

  • ผิดสัญญาขายฝากโดยละเมิด

ผู้ขายฝากอาจเจรจากับผู้ซื้อฝากเพื่อขอแก้ไขสัญญาขายฝากหรือขอยกเลิกสัญญาขายฝากก็ได้ หากไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ขายฝากอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาฐานฉ้อโกงหรือยักยอกได้

บทสรุปผิดสัญญาขายฝาก

การผิดสัญญาขายฝาก อาจก่อให้เกิดผลเสียตามมาหลายประการ ดังนั้น ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจสัญญาขายฝากอย่างรอบคอบก่อนลงนามในสัญญา เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดสัญญาขายฝากและผลเสียที่อาจตามมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์