ติดขายฝาก จำนองที่ดินกับที่อื่น ย้ายมาขายฝากกับที่ใหม่ได้ไหม?

Land for Loan
ย้ายมาขายฝาก

ติดขายฝาก จำนองที่ดินกับที่อื่น ย้ายมาขายฝากกับที่ใหม่ได้ไหม?

หากลูกค้ามีความต้องการเงินเร่งด่วน และมีที่ดิน บ้าน คอนโด ที่ติด ขายฝาก จำนอง กับที่อื่นอยู่จะสามารถย้ายมาขายฝาก มาที่บริษัท ได้หรือไม่ ?

        หากต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วน หรือรู้สึกว่าใช้หนี้แล้วก็รู้สึกว่าเงินต้นยังไม่ลดลง ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป การติดขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด ติดจำนอง ติดธนาคาร จะย้ายมาขายฝากกับที่ใหม่ได้ไหม?

ติดจำนอง

        จำนอง คือการที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ บางคนอาจจะไปเจอกับนายทุนนอกระบบ ที่มีความเสี่ยงเจอนายทุนนอกระบบคิดดอกเบี้ยสูง  บางกรณีต้องจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ เดือน มากถึง 5% ต่อเดือน หรือมากกว่านี้ก็มี อาจจะมีความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์ได้ง่าย

ติดธนาคาร

        ติดธนาคาร คือ การนำบ้านไปทำสัญญาจดจำนอง ที่ไม่ว่าจะเป็นการเป็นการเอาบ้าน ที่ดิน คอนโดไปทำสัญญาจดจำนอง ทำสินเชื่อบ้าน ผ่อนบ้าน โครงการคอนโด ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้านใหม่ ผ่อนบ้านมือสอง การทำสินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือการนำไปจดจำนองกู้ยืมและใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันใด ๆ กับธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่ได้มาตรฐาน และอยู่ในการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือการติดหนี้บัตรเครดิตผ่านธนาคารก็เหมือนกัน แต่เมื่อเอาเข้าจริงการกู้ซื้อบ้านผ่อนบ้านกับทางธนาคารอาจจะทำให้ภาระยอดหนี้เพิ่ม เช่น กู้ซื้อบ้านมาในราคา 2 ล้าน ผ่อนมา 3 ปีหนี้ยังไม่ลด เนื่องจากธนาคารจะนำเงินต้นคิดรวมกับดอกเบี้ยทั้งหมดที่ทำสัญญาจำนองไว้กี่ปี หรืออีกกรณีหนี้บัตรเครดิตที่ผ่อนจ่ายเท่าไรก็สู้ดอกเบี้ยไม่ไหว ไม่สามารถชำระหนี้ตามที่ระยะเวลากำหนดได้

ติดขายฝาก

        ขายฝาก คือสัญญาขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่าผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในกำหนดเวลาเท่าใดแต่ต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เช่น ขายที่ดินโดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้ขายต้องการซื้อคืนผู้ซื้อจะยอมขายคืนเช่นนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงให้ไถ่คืนได้ เพราะการขายฝากสามารถทำขายฝากได้ทั้งแบบบุคคลหรือนิติบุคคลเช่นเดียวกับการจำนอง อาจจะไปเจอนายทุนนอกระบบที่เมื่อทำไปได้สักระยะเริ่มรู้สึกถึงความไม่โปร่งใส เอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม หมกเม็ดขั้นตอนต่าง ๆ ดูเป็นความลับ แถมดอกเบี้ยสูง

min

การมองหาช่องทางหาแหล่งเงินทุนใหม่ เพื่อปิดหนี้บัตรเครคิต หรือหาบริษัทฯ ขายฝากใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ส่วนใหญ่จะมีความต้องการ คือ

  1. ต้องการวงเงินเพิ่ม
  2. แก้หนี้เสีย
  3. ปิดหนี้ดอกเบี้ยนอกระบบ
  4. เคลียร์เครดิตบูโร

 

ต้องการวงเงินเพิ่ม

       ต้องการวงเงินเพิ่ม เพื่อนำเงินไปชำระหนี้จากความจำเป็นด้านต่าง ๆ เช่นหนี้จากบัตรเครดิต ความเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ชำระหนี้อื่นๆ หนี้จากการกู้ธนาคาร จำเป็นต้องใช้เงินด่วน หรือบางคนใช้บัตรเครดิตกดเงินสดทำให้เป็นหนี้ก้อนโต ต้องการเงินก้อนไปดำเนินสภาพคล่องให้ธุรกิจ หรือลงทุนธุรกิจเพิ่ม

 

แก้หนี้เสีย

        หนี้เสีย หมายถึง หนี้ไม่สร้างรายได้ เพราะถ้าผิดชำระหนี้ติดต่อกันหลายครั้งก็จะทำให้ถูกฟ้องร้อง ธนาคารดำเนินคดีตามกฎหมาย ติดตามหนี้เสีย ทำให้ต้องมองหาเงินเพื่อปิดหนี้เสียอย่างเร่งด่วน

 

ปิดหนี้ดอกเบี้ยนอกระบบ

        ปิดหนี้ดอกเบี้ยนอกระบบ การทำการกู้ยืมกับนายทุนนอกระบบที่ไม่ถูกกฎหมาย แน่นอนว่าการไปจำนอง ทำให้ต้องเจอกับดอกเบี้ยสูง ทำให้ปลดหนี้ลำบาก จ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่เงินต้นไม่ลดเลย

 

เคลียร์เครดิตบูโร

         เคลียร์เครดิตบูโร เพื่อยื่นกู้กับสถาบันการเงิน เพราะติดเครดิตบูโรก็ทำให้เราไม่สามารถไปยื่นกู้กับธนาคารใหม่ได้ การเคลียร์เครดิตบูโร เพื่อยื่นกู้กับสถาบันการเงิน ต้องเคลียร์หนี้สินให้ครบก่อน เพื่อทำการยื่นกู้ใหม่กับสถาบันทางการเงิน เพื่อฟื้นฟูเครดิตทางการเงิน

 

     กรณีที่ย้ายขายฝากที่ใหม่ไม่ได้จะมีเป็นบางกรณีคือ โฉนดที่ดินถูกอายัด ต้องรอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อน หรืออยู่ระหว่างคำสั่งศาล เจ้าของโฉนดเพิ่งเสียชีวิต หรือกรณีที่นายทุนเดิมไม่ยอมให้ปิดหนี้ตามเงื่อนไข หากอยากย้ายขายฝากที่ใหม่ต้องดูว่ายอดที่ติดสูงเกินไปรึป่าว ถ้าสูงมากก็จะมีส่วนต่างที่มากขึ้น

 

ที่ landforloan โฉนดแลกเงิน แปลงโฉนดเป็นเงิน เราช่วยต่อยอดให้ทุดคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย ขายฝากกับ landforloan ไม่เช็คประวัติทางการเงิน ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ต้องใช้สลิปหรือ เช็คประวัติการเงิน และไม่จำเป็นต้องใช้คนค้ำประกัน ไม่ต้องการยึดทรัพย์ นายทุนรับขายฝากที่ดินมีคุณภาพ มีความเป็นธรรม ต้องการดอกเบี้ยเป็นหลัก ไม่ต้องการยึดทรัพย์ ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินสัญญาขายฝากถูกต้องตามกฎหมายณ สำนักงานที่ดิน ประเมินราคา โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแนะนำบริษัทประเมินอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan Best Deal Guarantee วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์