สาเหตุอะไรที่ทำให้ สัญญาขายฝากเป็นโมฆะ

Land for Loan
สัญญาขายฝากเป็นโมฆะ

สาเหตุอะไรที่ทำให้ สัญญาขายฝากเป็น "โมฆะ"

        การทำธุรกรรมทางที่ดินไม่ว่าจะเป็นการจำนอง ขายฝาก หรือกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ต้องมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสองฝ่าย หากไม่ทำสัญญาอาจทำให้มีผลทางกฎหมายหรืออาจโดนเอาเปรียบได้ เพื่อให้เป็นการตกลงระหว่างกันว่ามีความเข้าใจตรงกัน ทั้งจำนวนเงิน ระยะเวลา ข้อตกลงระหว่างกัน แต่บางกรณีที่ทำสัญญาขายฝากไปแล้วอาจเป็นโมฆะได้

 

โมฆะ

        โมฆะ หมายความว่า การทำนิติกรรมใด ๆ ที่มีผลของนิติกรรมที่ได้ทำขึ้นนั้นเสียเปล่า ไม่มีผลผูกพันที่จะใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

 

สาเหตุของนิติกรรมโมฆะ 4 ประการ คือ

  • นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัย
  • นิติกรรมนั้นทำผิดแบบที่กฎหมายกำหนดไว้
  • มีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นโมฆะ
สาเหตุโมฆะ

สัญญาขายฝาก

        เป็นสัญญาซื้อขายซึ่งสิทธิแห่งความ เป็นเจ้าของ ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่า ผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในกําหนดเวลาเท่าใด แต่ต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ขายที่ดินโดยมีข้อตกลงว่า ถ้าผู้ขายต้องการซื้อคืน ผู้ซื้อจะยอมขายคืนเช่นนี้ ถือว่าเป็นข้อตกลงให้ไถ่คืนได้

 

 

สาเหตุใดบ้างที่ทำให้สัญญาขายฝากเป็นโมฆะ ?

  • ไม่ทำสัญญาขายฝากต่อหน้าเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดิน ทำให้การทำสัญญาขายฝากเป็นโมฆะ
  • หากทำขายฝาก แต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน ผู้รับซื้อฝากไม่สามารถอ้างสิทธิครอบครองโฉนดที่ดินนั้นได้
  • หากขยายระยะเวลาไถ่ถอนขายฝาก หรือเกิดการต่อสัญญาขายฝาก ต้องมีหลักฐานลงลายมือชื่อทั้งผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก และต้องไปทำเรื่องการขยายสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน และการขยายระยะเวลาไถ่ถอนต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น หากไม่ทำหนังสือขยายสัญญาก็มีผลทำให้สัญญาขยายระยะเวลาเป็นโมฆะ
  • สัญญาขายฝาก หากมีการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะเป็นโมฆะทันที และให้ผู้ขายฝากมีสิทธิในการไถ่ถอนสินทรัพย์คืน ให้ดำเนินการคิดดอกเบี้ยลดลงตามที่กฎหมายกำหนดคือ 15% ต่อปี

 

        การทำนิติกรรมสัญญาใด ๆ ก็แล้วแต่ควรทำสัญญาอย่างตรงไปมา หากต่างฝ่ายต่างมีเจตนารมณ์ที่ตรงกัน ไม่ปกปิดจะทำให้การทำสัญญาสำเร็จลุล่วง และต้องมีความโปร่งใสทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ไม่มีข้อสงสัยหรือโดนเอาเปรียบจากผู้รับซื้อฝาก หากมีการโกหกหรือหลอกลวงทำธุรกรรมที่ดินอื่นเพื่อปกปิดเจตนาที่แท้จริง อาจส่งผลทำให้ธุรกรรมที่แสดงเจตนาที่แท้จริงตกเป็นโมฆะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกรรมลวงเพื่อมุ่งเอาเปรียบอีกฝ่าย ผู้ที่ทำไปโดยเจตนาลวงแบบนี้ต้องยอมรับผลทางกฎหมายที่จะเกิดตามมาด้วย ดังนั้น หากผู้ขายฝากหากตัดสินใจทำขายฝากต้องศึกษาหาข้อมูลการขายฝากให้ดี เลือกบริษัทรับขายฝากที่ได้มาตรฐาน ไว้ใจได้ โปร่งใสทุกขั้นตอนการให้บริการ การหาผู้ช่วยที่ไว้วางใจได้ ช่วยดูแลคุณและหลักทรัพย์ของคุณ สบายใจ ได้เงินหมุนธุรกิจ สบายใจเดินต่อได้

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan Best Deal Guarantee วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์