ผิดสัญญาขายฝาก ต้องระวัง !!

ผิดสัญญาขายฝาก สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงว่าผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด แต่มีข้อตกลงพิเศษว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อฝาก (ผู้รับซื้อฝาก) เมื่อผู้ขายฝาก (ผู้ให้ซื้อฝาก) ชำระหนี้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา หากผู้ขายฝากผิดสัญญาขายฝาก อาจเกิดผลเสียตามมาหลายประการ ดังนี้ ผู้ซื้อฝากอาจฟ้องผู้ขายฝากเพื่อบังคับให้ชำระหนี้ ผิดสัญญาขายฝาก หากผู้ขายฝากผิดสัญญาขายฝาก เช่น ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ผู้ซื้อฝากอาจฟ้องผู้ขายฝากเพื่อบังคับให้ชำระหนี้ หรืออาจฟ้องขอยึดทรัพย์ที่ขายฝากเพื่อชำระหนี้แทนก็ได้ ผู้ซื้อฝากอาจขอเพิกถอนสัญญาขายฝาก หากผู้ขายฝากผิดสัญญาขายฝากอย่างร้ายแรง เช่น จำนำทรัพย์สินที่ขายฝากให้กับบุคคลอื่น ผู้ซื้อฝากอาจขอเพิกถอนสัญญาขายฝากได้ โดยผู้ขายฝากจะต้องคืนทรัพย์สินที่ขายฝากให้กับผู้ซื้อฝาก และชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อฝาก ผู้ขายฝากอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หากผู้ขายฝากผิดสัญญาขายฝากอย่างร้ายแรง เช่น จำนำทรัพย์สินที่ขายฝากให้กับบุคคลอื่น ผู้ขายฝากอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาฐานฉ้อโกงหรือยักยอกได้ ข้อดีของ แลนด์ฟอร์โลน โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย! ? ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน ? อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ? มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง ? ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน ? เป็นนายทุนโดยตรง ? มีชื่อเสียงระดับประเทศ...

Read More

ถึงเวลาไถ่ถอนแต่ยังไม่พร้อม จะขยายสัญญาขายฝากได้ไหม

การทำขายฝาก สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที หากแต่ยังคงมีสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน ผู้ขายฝากจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนต้องขอไถ่ถอนภายในกําหนดเวลาสัญญาขายฝาก หรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่เมื่อถึงเวลาไถ่ถอนขายฝาก แต่ยังไม่พร้อมไถ่ถอน จะทำอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกัน

Read More