การจำนองคืออะไร

Land for Loan
การจำนองคืออะไร ล่าสุด

การจำนองคืออะไร ?

การจำนอง คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาทรัพย์สินของตนไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์ที่จำนองให้แก่ผู้รับจำนอง การจำนองเป็นกระบวนการทางการเงินที่ผู้คนใช้ทรัพย์สินที่เป็นสมบัติของตนเองเป็นประกันเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยมีการจำกัดสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจนกว่าหนี้จะถูกชำระครบถ้วน. กระบวนการนี้เป็นวิธีที่นิยมในการเพิ่มเงินทุนหรือใช้เงินทุนเพื่อการลงทุนหรือการซื้อสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการเงินในปัจจุบัน

ข้อดีของ แลนด์ฟอร์โลน โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

การจำนองคืออะไร 2567

หลักเกณฑ์ของการจำนอง

การจำนองในการขอสินเชื่อมีหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถจำนองได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย นี่คือหลักเกณฑ์สำคัญที่มักจะมีในกระบวนการการจำนอง สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับจดทะเบียนจำนองตามกฎหมาย โดยสัญญาจำนองจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้จำนองและผู้รับจำนอง รายละเอียดของทรัพย์สินที่จำนอง รายละเอียดของหนี้ที่นำมาจำนอง เป็นต้น

หลักเกณฑ์ของการจำนอง

การจำนองเป็นการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งที่กฎหมายไทยรับรอง โดยกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ในการจำนองไว้ดังนี้

 • ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จำนอง
 • ทรัพย์สินที่จำนองต้องมีอยู่และมีอยู่จริง
 • หนี้ที่นำมาจำนองต้องมีอยู่และมีอยู่จริง
 • สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ทรัพย์สินที่จำนองได้ต้องเป็นทรัพย์สินที่สามารถเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ได้ โดยทรัพย์สินที่จำนองได้ตามกฎหมายไทย ได้แก่

 • อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม โรงงาน โรงเรือน
 • สังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียน เช่น รถยนต์ เรือ เครื่องบิน เครื่องจักร
การจำนองคืออะไร

สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนอง

สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนอง ได้แก่

 1. สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินที่จำนอง
 2. สิทธิในการไถ่ถอนทรัพย์สินที่จำนอง
 3. สิทธิในการได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ธรรมดาทั่วไป

สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนอง ได้แก่

 1. สิทธิในการยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้
 2. สิทธิในการได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ธรรมดาทั่วไป

การไถ่ถอนจำนอง หมายถึง การที่ผู้จำนองชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจำนองจนครบถ้วนแล้ว ผู้รับจำนองจึงต้องจดทะเบียนถอนจำนองออกจากทะเบียน

การบังคับจำนอง หมายถึง การที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ โดยต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การจำนองเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันในการชำระหนี้ที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม ผู้จำนองควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขในการจำนองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำสัญญาจำนอง

สรุป การจำนอง ล่าสุด

สรุป การจำนอง ล่าสุด

การจำนองคืออะไร ตามที่กล่าวข้างต้น การจำนอง คือกระบวนการทางการเงินที่ให้โอกาสในการใช้ทรัพย์สินเป็นประกันเพื่อขอสินเชื่อ. มีประโยชน์มากมายในการช่วยให้ผู้คนได้รับเงินทุนที่ต้องการ แต่ก็ต้องระวังถึงความรับผิดชอบในการชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินถูกยึดคืน การเข้าใจกระบวนการนี้จะช่วยให้ผู้คนทำความเข้าใจและดำเนินการอย่างมั่นใจเมื่อพิจารณา หากสัญญาจำนองไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สัญญาจำนองย่อมไม่สมบูรณ์และไม่มีผลบังคับใช้ นอกจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว กฎหมายยังกำหนดหลักเกณฑ์อื่นๆ เกี่ยวกับการจำนองเพิ่มเติม เช่น สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนองและผู้รับจำนอง การไถ่ถอนจำนอง และการบังคับจำนอง เป็นต้น

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์