การจำนองบ้าน ธนาคารกับบุคคล ต่างกันอย่างไร

Land for Loan
ความแตกต่าง จำนองบ้าน ธนาคารกับบุคคล

ความแตกต่างระหว่าง จำนองบ้าน ธนาคารกับบุคคล

ปกติแล้วสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแรกๆ ที่หลายคนมักนึกถึงจะนึกถึงธนาคารเป็นแห่งแรก แต่จริงๆแล้วยังมีแหล่งช่องทางการเงินอื่นๆที่ เช่นบุคคลธรรมดา และบริษัท ที่ต่าง ก็ถูกต้องกฎหมายด้วยเช่นกัน วันนี้ Land for Loan จึงมาอธิบายการจำนองบ้าน ธนาคารกับบุคคล ต่างกันอย่างไร

       

 

          การจำนอง ก็คือ การที่บุคคลที่หนึ่ง เรียกว่า “ผู้จำนอง” นำอสังหาริมทรัพย์ของตน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ที่ดิน ฯลฯ ไปจดทะเบียนจำนองไว้กับสถาบันการเงินหรือบุคคล เรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ตามระยะเวลาของสัญญาจำนอง ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นให้กับผู้รับจำนอง

 

การจำนองบ้านระหว่าง ธนาคาร

ข้อดีจำนองบ้านกับธนาคาร

•  ธนาคารโดยปกติจะได้วงเงินอนุมัติ 80%- 100% ขึ้นไป ของราคาประเมิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสถาบัน
•  อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับนโยบายดอกเบี้ยแต่ละช่วงเวลา แต่มักจะ ต่ำกว่า 5% หรือถ้าเป็นสินเชื่อธุรกิจ ก็ไม่เกิน 10% ต่อปี
•  ระยะเวลาการกู้สามารถกู้ได้นานกว่า 10 ปี

 

ข้อด้อยของการจำนองบ้านกับธนาคาร

•  การจำนองบ้านกับธนาคารมักใช้เวลานานในการพิจารณาบางเคสเป็นเดือนกว่าจะอนุมัติ
•  การจำนองบ้านกับธนาคารต้องใช้เอกสารเยอะเพราะต้องตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
•  การจำนองบ้านกับธนาคารจะพิจารณาอายุของผู้ด้วย ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 55-60 ปี
•  การจำนองบ้านกับธนาคารบังคับให้มีการตรวจสอบเครดิตบูโร
•  การจำนองกับธนาคาร ธนาคารอาจจะบังคับให้ต้องมีผู้ค้ำประกัน
•  การจำนองที่ดินเปล่า ธนาคารมักไม่อนุมัติ

 

การจำนองกับบริษัทเอกชน หรือ กับบุคคลธรรมดา

ข้อดีการจำนองกับบริษัทเอกชน หรือ กับบุคคลธรรมดา

•  การจำนองกับบริษัทเอกชน หรือ กับบุคคลธรรมดา ใช้เวลารวดเร็วกว่ามาก สำหรับ Land for Loan เรามีทีมประเมินและผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำให้สามารถอนุมัติวงเงินเบื้องต้นในบางเคสหากเอกสารพร้อม สามารถทราบวงเงินได้เร็วสุดใน 3 ชม.*
•  การจำนองกับบริษัทเอกชน หรือ กับบุคคลธรรมดา ไม่ต้องเช็คเอกสารทางการเงิน ไม่ยุ่งยาก อายุเยอะก็สามารถกู้ได้ ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ต้องมีคนค้ำ เพราะพิจารณาจากทรัพย์สินที่มาจำนองก็เพียงพอ
•  การจำนองกับบริษัทเอกชน หรือ กับบุคคลธรรมดา ทำธุรกรรมที่กรมที่ดินจึงปลอดภัยหายห่วง
•  ที่ดินเปล่า ไร้โครงการ สถาบันการเงินอื่นอาจมองไม่เห็นคุณค่า แต่ ที่ Land for Loan เรา ยินดีพร้อมให้คำปรึกษาและตอบโจทย์ลูกค้า ทำได้ กู้ง่าย ได้เงินไว

 

ข้อเสียการจำนองกับบริษัท

•  เอกชน หรือ กับบุคคลธรรมดา
•  วงเงินได้เพียง 20-40% ของราคาประเมินตลาด
•  ดอกเบี้ยจะสูงกว่าการจำนองบ้านกับธนาคาร จะอยู่ที่ 1.25% ต่อเดือน หรือประมาณ 15% ต่อปี

 

อกสารที่ต้องใช้ในการจำนองบ้าน ที่ใช้ในการติดต่อสำนักงานที่ดิน

•  หลักฐานสำหรับที่ดินและห้องชุด
•  โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก
•  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
•  หลักฐานการได้มาซึ่งที่ดิน

 

หลักฐานสำหรับบุคคลธรรมดา

•  บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
•  สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง และของคู่สมรส ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
•  ทะเบียนสมรส (สำเนา)
•  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
•  ทะเบียนหย่า , ใบมรณะบัตร (สำเนา)
•  หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
•  ใบขออนุญาติปลูกสร้าง (กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
•  ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

 

หลักฐานสำหรับนิติบุคคล

•  เอกสารก่อตั้งนิติบุคคล หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
•  หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์
•  หนังสือสำคัญการให้ทำการแทนนิติบุคคล
•  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือสมาชิก โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองแล้วในปัจจุบัน
•  บัตรประจำตัวของกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคล
•  รายงานการประชุมของนิติบุคคล
•  กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามัญมีวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยนิติบุคคลนั้นมีคนต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ
–  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยต้องแสดงหลักฐานการประกอบอาชีพรายได้ที่มาของเงินซึ่งนำมาซื้อหุ้น
–  กรณีนิติบุคคลซื้อที่ดินในราคาสูงกว่าทุนจดทะเบียนโดยไม่จำนองที่ดิน ต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินที่นำมาซื้อที่ดิน

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์