การไถ่ถอน จำนอง ขายฝากต่างกันอย่างไร?

Land for Loan
การไถ่ถอน จำนอง ขายฝาก

การไถ่ถอน จำนอง ขายฝากต่างกันอย่างไร?

การไถ่ถอนจำนอง คืออะไร?

        เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ได้จดทะเบียนจำนองไว้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในการชำระหนี้ เมื่อทำการชำระหนี้ที่จำนองไว้เสร็จสิ้นแล้ว ต้องไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองเพื่อแก้ไขข้อความให้ปรากฎในเอกสารสิทธิว่าไม่มีการจำนองแล้ว ต้องดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนจำนองด้านหลังโฉนดตรงสารบัญจดทะเบียน ว่ามีการจดทะเบียนเมื่อไร ใครเป็นผู้จำนอง และใครเป็นผู้รับจำนอง

        ในการไถ่ถอนจำนอง ผู้จำนองควรแจ้งล่วงหน้า 3-5 วัน เพื่อนัดไถ่ถอนที่กรมที่ดิน

 

วิธีการไถ่ถอนจำนอง มี 2 แบบ

 1. ไปยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมกัน
 2. นำหลักฐานที่ผู้รับจำนองได้ทำเป็นหนังสือหรือสลักหลังสัญญาจำนองฉบับผู้รับจำนองว่าได้มีการไถ่ถอนจากจำนองแล้ว ไปขอจดทะเบียนไถ่ถอน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน
การไถ่ถอน จำนอง ขายฝาก

ค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนจำนอง

 1. ค่าคำขอจดจำนอง แปลงละ 5 บาท
 2. ค่าธรรมเนียม แปลงละ 50 บาท
 3. (กรณีมอบอำนาจ ค่ามอบอำนาจ 20 บาท ต่อ 1 คน)

เอกสารหลักฐานที่ใช่ในการไถ่ถอนจำนอง

 1. หลักฐานสัญญาจำนองที่ทำเป็นหนังสือระหว่างผู้จำนอง และ ผู้รับจำนอง หลักฐานว่าได้ทำการชำระสินไถ่แล้วเรียบร้อยและยินยอมให้ไถ่ถอนจำนองได้
 2. โฉนดที่ดิน บ้าน คอนโด หนังสือที่แสดงกรรมสิทธิ์
 3. บัตรประจำตัวประชาชน

การไถ่ถอนขายฝาก คืออะไร?

        ผู้ขายฝากได้นำโฉนด มาทำธุรกรรมกับผู้รับซื้อฝาก ได้ทำสัญญาขายฝากและกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนที่ดิน ควรไถ่ถอนภายในกำหนด คือ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี และต้องดำเนินการไถ่ถอนที่กรมที่ดินเท่านั้น โดยขั้นตอนการไถ่ถอนขายฝากคือผู้รับซื้อฝากต้องทำหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ขายฝากรู้ล่วงหน้า ก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ถอนไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ต้องบอกรายละเอียดวันครบกำหนด จำนวนเงิน สถานที่ และผู้รับไถ่ถอนคืน พร้อมแนบสัญญาขายฝาก ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมให้ไถ่ถอน ทางผู้ขายฝากสามารถไปที่สำนักงานบังคับคดี ในจังหวัดนั้นๆ เมื่อวางทรัพย์ตามขั้นตอน ถือว่ามีการไถ่ถอนตามกำไหนดแล้ว

        ในการไถ่ถอนขายฝาก ผู้ขายฝากควรแจ้งล่วงหน้า 3-5 วันเพื่อนัดไถ่ถอนที่กรมที่ดิน ถ้าผู้รับซื้อฝากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ กำหนดการไถ่ถอนจะถูกขยายออกไป 6 เดือนโดยอัตโนมัติ

วิธีการไถ่ถอนขายฝากที่ดิน มี 2 แบบ คือ
 1. ไปยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนขายฝากต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมกัน
 1. นำหลักฐานที่ผู้รับซื้อฝากได้ทำเป็นหนังสือหรือสลักหลังสัญญาขายฝากฉบับผู้รับซื้อฝากว่าได้มีการชำระสินไถ่ขายฝากแล้ว ไปขอจดทะเบียนไถ่ถอน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน
ค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนจำนอง

        สำหรับค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนขายฝาก คิดเป็น 1% ของราคาประเมินของสำนักงานที่ดินหรือราคาขายฝาก ซึ่งน้อยกว่าค่าธรรมเนียมทำสัญญาขายฝากและชำระค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาสูงสุดระหว่างราคาประเมินและราคาขายฝากของราคาประเมินของสำนักงานที่ดินหรือราคาขายฝาก ค่าไถ่ถอนโฉนดละ 50 บาท ตามระเบียบของสำนักงานที่ดินกำหนด

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการไถ่ถอนจำนอง
 1. คู่สัญญาขายฝาก
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 1. สำเนาบัตรประชาชน
บุคคลที่มีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินขายฝาก
 • ผู้ขายฝากหรือทายาทของผู้ขายฝาก
 • ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ทรัพย์สินคืน
 • บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้

        ดังนั้นการไถ่ถอน จำนอง ขายฝากมีความคล้ายกัน ซึ่งเป็นสิทธิของเจ้าของที่ดินที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ถูกต้องตามกระบวนของการจำนองและการขายฝาก

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan Best Deal Guarantee วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์