ที่ดินทำเลดี ขายฝากที่ดิน ได้วงเงินสูง

Land for Loan
ที่ดินทำเลดี ขายฝากที่ดิน ได้วงเงินสูง

ที่ดินทำเลดี ขายฝากที่ดิน ได้วงเงินสูง

ที่ดินทำเลดี ขายฝากที่ดิน ได้วงเงินสูง ที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง สามารถทำประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจ หรือปล่อยเช่า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ที่ดินจึงมักเป็นที่ต้องการของผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ดินทำเลดีที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

สำหรับผู้ที่มีที่ดินทำเลดีอยู่ในครอบครอง แต่ต้องการนำเงินออกมาใช้ก่อนการขาย การขายฝากที่ดินอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากผู้ขายฝากจะได้รับเงินก้อนทันที โดยยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ขายฝากที่ดิน หมายถึง

การขายฝากที่ดิน คือ สัญญาซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง โดยผู้ขายฝากโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อฝาก โดยผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นต่อไป แต่ผู้ซื้อฝากมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพย์สินนั้นในรูปของดอกเบี้ย โดยผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อวงเงินขายฝากที่ดิน

วงเงินขายฝากที่ดินจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น

 • ราคาประเมินที่ดิน ที่ดินที่มีราคาประเมินสูงย่อมได้รับวงเงินขายฝากสูงตามไปด้วย
 • ทำเลที่ตั้งของที่ดิน ที่ดินทำเลดีที่มีศักยภาพในการเติบโตย่อมได้รับวงเงินขายฝากสูง
 • ขนาดของที่ดิน ที่ดินที่มีขนาดใหญ่ย่อมได้รับวงเงินขายฝากสูง
 • สภาพความสมบูรณ์ของที่ดิน ที่ดินที่มีสภาพดีย่อมได้รับวงเงินขายฝากสูง
 • ภาระหนี้สินของที่ดิน ที่ดินที่มีภาระหนี้สินสูงย่อมได้รับวงเงินขายฝากต่ำ

ลักษณะของที่ดินทำเลดี ขายฝากได้วงเงินสูง

ที่ดินทำเลดี ขายฝากได้วงเงินสูง มักมีลักษณะดังนี้

 • ตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือย่านชุมชน ที่ดินที่อยู่ในเขตเมืองหรือย่านชุมชนมักมีศักยภาพในการเติบโตสูง เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และสามารถเข้าถึงแหล่งงานและแหล่งการศึกษาได้ง่าย
 • อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ดินที่อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง โรงพยาบาล เป็นต้น มักมีมูลค่าสูง เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้คนได้อย่างครบครัน
 • มีศักยภาพในการพัฒนา ที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนา เช่น ที่ดินเปล่าที่มีขนาดใหญ่ ที่ดินที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น มักมีมูลค่าสูง เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าในอนาคต

ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน

การขายฝากที่ดินมีขั้นตอนดังนี้

 1. ตกลงเงื่อนไขการขายฝากกับนายทุน ผู้ขายฝากควรศึกษาเงื่อนไขการขายฝากอย่างรอบคอบก่อนลงนามในสัญญา โดยควรพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ เช่น วงเงินขายฝาก ระยะเวลาในการไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขในการไถ่ถอน เป็นต้น
 2. ประเมินราคาที่ดิน การประเมินราคาที่ดินควรทำโดยผู้ประเมินราคามืออาชีพ เพื่อให้ได้ราคาประเมินที่ยุติธรรม
 3. จดทะเบียนขายฝาก ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากต้องจดทะเบียนขายฝากที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

ประโยชน์ของการขายฝากที่ดิน

การขายฝากที่ดินมีข้อดีหลายประการ เช่น

 • ได้รับเงินก้อนทันที ผู้ขายฝากจะได้รับเงินก้อนทันทีหลังจากจดทะเบียนขายฝากที่ดิน ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ
 • ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ขายฝากยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ผู้ขายฝากไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการขายฝากที่ดิน

ข้อควรระวังในการขายฝากที่ดิน

ผู้ขายฝากควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนขายฝากที่ดิน เนื่องจากมีข้อควรระวังหลายประการ เช่น

 • ต้องได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า ผู้ขายฝากควรได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับมูลค่าที่ดิน โดยควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาประเมินที่ดิน ทำเลที่ตั้งของที่ดิน สภาพความสมบูรณ์ของที่ดิน เป็นต้น
 • ควรศึกษาเงื่อนไขการขายฝากอย่างรอบคอบ ผู้ขายฝากควรศึกษาเงื่อนไขการขายฝากอย่างรอบคอบก่อนลงนามในสัญญา โดยควรพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ เช่น วงเงินขายฝาก ระยะเวลาในการไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขในการไถ่ถอน เป็นต้น
 • ควรตรวจสอบประวัติของผู้รับซื้อฝาก ผู้ขายฝากควรตรวจสอบประวัติของผู้รับซื้อฝากอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับซื้อฝากมีความน่าเชื่อถือและสามารถชำระหนี้ได้

ขายฝากได้กี่เปอร์เซ็นของราคาประเมิน

วงเงินขายฝากที่ดินจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาประเมินที่ดิน ทำเลที่ตั้งของที่ดิน สภาพความสมบูรณ์ของที่ดิน เป็นต้น โดยปกติแล้ว วงเงินขายฝากที่ดินจะอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของราคาประเมินที่ดิน

ขายฝากที่ดินมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการขายฝากที่ดิน ได้แก่

 • ค่าประเมินราคาที่ดิน ค่าใช้จ่ายนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทประเมินราคาที่ดินที่เลือกใช้บริการ
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขายฝากที่ดิน ค่าใช้จ่ายนี้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดโดยกรมที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์คืน ค่าใช้จ่ายนี้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดโดยกรมที่ดิน

สัญญาขายฝากที่ดิน

สัญญาขายฝากที่ดินเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายฝากที่ดิน โดยสัญญาขายฝากที่ดินควรมีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ขายฝากที่ดินที่ไหนดี

การเลือกผู้รับซื้อฝากที่ดินควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วงเงินขายฝากที่ดิน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขในการไถ่ถอนที่ดิน เป็นต้น โดยผู้ขายฝากควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบจากหลายแหล่งก่อนตัดสินใจขายฝากที่ดิน

สรุป

ที่ดินทำเลดี ขายฝากได้วงเงินสูง มักมีลักษณะดังนี้ ตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือย่านชุมชน อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก และมีศักยภาพในการพัฒนา ผู้ที่ต้องการขายฝากที่ดินควรศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อวงเงินขายฝากอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้รับวงเงินขายฝากที่คุ้มค่ากับมูลค่าที่ดิน

ที่ดินทำเลดี ขายฝากที่ดิน ได้วงเงินสูง

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

จำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์