การมอบอำนาจรับซื้อฝากอสังหาฯ

Land for Loan
การมอบอำนาจรับซื้อฝากอสังหาฯ

การมอบอำนาจรับซื้อฝากอสังหาฯ กรณีไม่สะดวกไปทำธุรกรรมที่กรมที่ดิน

     การในกรณีที่ผู้รับซื้อฝากอสังหาไม่สะดวกไปทำธุรกรรมที่กรมที่ดินในวันทำการซื้อขายฝากอสังหาฯ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นไปทำแทนได้

   หนังสือ มอบอำนาจที่ดิน เป็นเอกสารสำคัญที่เจ้าของที่ดินทำขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้แทน ไปดำเนินการเรื่องการขายให้ โดยการมอบอำนาจโอนที่ดิน จะทำให้ผู้แทนมีสิทธิ์และอำนาจเสมือนกับเจ้าของไปดำเนินการด้วยตนเอง ดังนั้น กรมที่ดินได้ทำแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21 เพื่อรายละเอียดที่ชัดเจนและความถูกต้องของเอกสาร ซึ่งการมอบอำนาจจะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

เอกสารใช้สำหรับมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีดังนี้

1. หนังสือ มอบอำนาจที่ดิน (ท.ด.21)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

“กรณีไถ่ถอนจากจำนอง ผู้มอบอำนาจจะต้องเซ็นต์ชื่อ ให้เหมือนกับเอกสารจำนองที่เคยทำไว้ ณ สำนักงานที่ดินเท่านั้น”

ข้อควรระวังในการทำหนังสือมอบอำนาจที่ดิน

          หนังสือ มอบอำนาจที่ดิน เป็นเอกสารที่มอบสิทธิ์และอำนาจให้ตัวแทนทำธุรกรรมแทน ดังนั้นจำเป็นจะต้องรู้จักข้อควรระวังในการทำหนังสือมอบอำนาจที่ดินให้ครบด้วนด้วย ดังนี้

          กรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เช่น บ้าน ตึก เรือน ให้ชัดเจน ระบุเรื่องและอำนาจจัดการให้ชัดเจน มอบอำนาจให้ทำอะไร เช่น ไถ่ถอนจำนอง ซื้อขาย เป็นต้น

          ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมก็ให้ระบุไว้ด้วย ไม่กรอกข้อความให้ต่างลายมือ หรือถ้าใช้พิมพ์ข้อความในแบบฟอร์ม ก็ควรจะพิมพ์ข้อความทั้งหมด ไม่ผสมการเขียนข้อความด้วยลายมือ

          ถ้ามีการขูดลบ เพิ่มเติม แก้ไข ขีดฆ่า ให้ระบุว่า ขีดฆ่าตกเติมกี่คำ และผู้มอบอำนาจต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

          ก่อนกรอกหรือพิมพ์ข้อความครบถ้วน อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจเพื่อยืนยันว่าถูกต้องตามประสงค์แล้ว หรืออย่าลงชื่อในกระดาษเปล่าซึ่งยังมิได้กรอกข้อความเป็นอันขาด

          มีพยานอย่างน้อย 1 คน ถ้าผู้มีอำนาจพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยาน 2 คน โดยพยานต้องเซ็นต์ชื่อ จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้

          สำหรับหนังสือมอบอำนาจที่ดินที่ทำในต่างประเทศ ควรให้สถานทูตหรือสถานกงสุลหรือ Notary Public (อ่านว่า โนตารีปับลิก หมายถึง เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รับสาบานและรับรองเอกสารบางอย่างโดยการลงลายมือชื่อและประทับตรา เพื่อให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือและใช้ยืนยันในต่างประเทศได้) รับรองเอกสารด้วย

464120 1 464119

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์