บังคับจำนอง คืออะไร ?

ผู้ที่ทำธุรกรรมกู้ยืมกับผู้อื่น การบังคับจำนอง เป็นอีกเรื่องสำคัญทางกฎหมายที่ควรจะต้องรู้ เพราะเกี่ยวข้องกับการชำระหนี้สิน มีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเป็นบทบาทสำคัญ ดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า การบังคับจำนองคืออะไร

Read More